Varkenshouderij

Achtergrond

Flexibele opdracht

Varkensboeren moeten creatief aan de slag voor meer varkenswelzijn.

In vleesvarkens- en biggenstallen is het vanaf 1 juli 2007 niet meer voldoende om voor de afleiding van de varkens alleen een ketting te gebruiken. Varkenshouders moeten meer doen om de verveling onder varkens te verdrijven.

Meer afleiding verbetert op twee manieren het welzijn van de varkens. Met afleidingsmateriaal kunnen varkens uiting geven aan soorteigen gedrag, hun nieuwsgierigheid uiten, snuffelen, bijten of kauwen. Het wordt prettiger toeven in de stal.

Daarnaast voorkomt ingebracht afleidingsmateriaal dat de varkens er zelf naar op zoek gaan en zich storten op soortgenoten. Zo ontstaat door het verplichten van afleidingsmateriaal een basis voor een verbod op staarten couperen, iets waar het ministerie van Landbouw op aanstuurt.

Varkenshouders mogen zelf uitzoeken wat goed werkt. LNV werkt hier met een zogenoemd doelvoorschrift. Alles wat tot meer welzijn leidt is in principe geoorloofd.

Dat is een goede ontwikkeling. Varkenshouders hebben op deze manier de mogelijkheid om speeltjes uit te proberen waaraan de varkens veel plezier beleven en die voor de bedrijfsvoering geen nadelen opleveren. Het varken krijgt meer welzijn, de varkenshouderij een beter welzijnsverhaal.

Bij de doelgerichte aanpak hoort een flexibele controle. De AID-controleur moet de varkenshouder beoordelen op zijn intentie om het doel van de verplichting, meer welzijn, te halen.

Varkensboeren op hun beurt staan voor de opdracht om het welzijnsdoel te bereiken. Het zou jammer zijn als dat door een minimalistische aanpak niet lukt. De overheid zal dan alsnog harde criteria stellen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.