Varkenshouderij

Achtergrond

Naar SPF bij varkens

Langzaam kiezen steeds meer varkenshouders ervoor om te werken met SPF. Specific Pathogen Free, ofwel vrij van specifieke ziektekiemen. Het wordt ook wel gezond produceren genoemd.

Langzaam kiezen steeds meer varkenshouders ervoor om te werken met SPF. Specific Pathogen Free, ofwel vrij van specifieke ziektekiemen. Het wordt ook wel gezond produceren genoemd. In augustus 2005 waren er 11 SPF-bedrijven in Nederland. Vooral grote bedrijven en bedrijven die nieuwbouwen schakelen over op SPF-dieren. Deskundigen verwachten dat het aantal bedrijven snel toeneemt.

‘Moederloze opfok en keizersneden, dat wringt’ (special)

De varkenssector zelf moet de discussie oppakken over de ethische kanten van SPF, zegt professor Elsbeth Stassen.
„Anders valt de sector in zijn eigen mes.”

Lees de pdf »

‘Ik wil de lol weer terug’ (reportage)

Van Laarhoven draait zijn bedrijf leeg en herbevolkt het met 300 SPF-opfokzeugen uit Frankrijk. De opfokzeugen zijn onder andere gegarandeerd vrij van PRRS, eenzijdige longontsteking en mycoplasma.

Lees de pdf »

‘Ik heb een k.i.-markt te verdedigen’ (interview)

Topigs gaat met haar berenfokkers via herbevolking naar SPF. Via een programma met GD tilt ze subfokkers op een hoger gezondheidsplan. Commercie dwingt ertoe, erkent directeur Hans Olijslagers.

Lees de pdf »

‘Een op tien herbevolkt met gezonde dieren’ (interview)

Volgens PIC-directeur Kor Mast gaan de grote zeugenhouders hun huidige zeugenstapel vervangen door SPF-dieren, ondanks weerstand bij fokkerij, mengvoerfabrikanten en handelaren.

Lees de pdf »

Zonder schrik de varkensstallen in (reportage)

De Duitse varkenshouders Meyer hebben grote problemen gehad met hun varkens. Maar sinds ze SPF-biggen mesten - een relatief dure aankoop - hebben ze weer lol in het werk.

Lees de pdf »

Zo wordt het bedrijf vrij van dierziekten (special)

Herbevolking met SPF-dieren is de meest effectieve manier om een bedrijf vrij te krijgen van dierziekten. Voor het gros van de
bedrijven is dit te duur. Ziekten uitbannen is het alternatief.

Lees de pdf »

Ziektevrij een hele toer (achtergrond)

Definitief afrekenen met ziekteverwekkers lijkt interessant. Een specifieke ziekte aanpakken is echter lastig. Meer kans van slagen heeft het vervangen van de zeugenstapel.

Lees de pdf »

Topigs classificeert fokkers (nieuws)

Fokkerijorganisatie Topigs zal het komende halfjaar haar fok- en subfokbedrijven indelen naar gezondheidsstatus.

Lees de pdf »

SPF rendeert flink (nieuws)

SPF-vleesvarkens op het varkensproefbedrijf Waiboerhoeve in Lelystad hebben een € 27 hoger saldo dan gemiddeld. Dat blijkt uit berekeningen van Praktijkonderzoek-ASG.

Lees de pdf »

SPF maakt een kalme opmars (achtergrond)

Op SPF-bedrijven worden verbluffende resultaten geboekt. De kosten van omschakeling zijn op bestaande bedrijven in 1,5 tot 4 jaar terug te verdienen. Bij nieuwbouw gaat het sneller.

Lees de pdf »

Schone weg naar gezonde varkens (special)

John Lorist is een deelnemer aan het Topigs-programma dat moet leiden tot een SPF-status. Hij houdt zich tot in
detail bezig met gezondheid.

Lees de pdf »

Schakel pas over op SPF na goede voorbereiding (special)

Omschakelen naar een SPF-bedrijf vergt aanpassingen in de bedrijfsvoering. Maar ook de mentaliteit van de varkenshouder
speelt een grote rol. Een aantal voorwaarden op een rij.

Lees de pdf »

PRRS-vrij zonder ruimen (reportage)

Splinternieuwe stallen zijn niet nodig voor kerngezonde varkens. Strikte hygiëne en bijtijds afvoeren van de biggen volstaan. Zo werd een zwaar besmet bedrijf virusvrij.

Lees de pdf »

Meevaren in de ziektevrijboot (special)

Nederland kan zich niet permitteren de boot te missen op het gebied van gezondheid. Dat speelt SPF in de kaart. Waar gaat
het heen met de hogegezondheidsproductie?

Lees de pdf »

Meerkosten SPF zijn snel terugverdiend (financieel economisch)

Opstarten van een bedrijf met ziektevrije dieren geeft betere technische resultaten, maar de investering is hoog. Als zo’n SPF-bedrijf ziektevrij blijft, is de terugverdientijd ruim 2 jaar.

Lees de pdf »

K.i.'s gaan over op SPF-sperma (nieuws)

In 1 jaar hebben minimaal twee k.i.-stations van de k.i.-verenigingen de SPF-status. SPF-sperma wordt 50 cent per dosis duurder dan gangbaar. Vanaf medio 2006 is er meer aanbod van SPF-sperma dan er vraag naar is.

Lees de pdf »

Investeren in gezonder produceren loont (special)

Volledig herbevolken is alleen interessant bij nieuwbouw of biggenprijzen net onder € 35. Anders is het realiseren van een
hogere gezondheidsstatus via gedeeltelijke herbevolking beter.

Lees de pdf »

Hygiëne, vooral een kwestie van gevoel (achtergrond)

Hygiëne is algemeen aanvaard in de varkenshouderij. Toch is er over het effect van hygiëne weinig bekend uit onderzoek. Het berust voornamelijk op inschattingen van deskundigen.

Lees de pdf »

Hoge gezondheid levert veel geld op (reportage)

Kees van der Meijden maakte zijn bedrijf vrij van vele ziekten zonder dure herbevolking. Hij beurt nu € 3 extra per big
vanwege de hoge gezondheidsstatus.

Lees de pdf »

Gezonde en sterke zeugen met SPF-sperma (reportage)

Om problemen met de gezondheid te voorkomen kochten Bart en Annegreet Huirne 2 jaar geleden drie SPF-beren voor de bedrijfs-k.i. Inmiddels is de hele zeugenstapel vervangen door een nieuwe zeugenlijn: zelf gefokt met SPF-sperma.

Lees de pdf »

Gezonde big goed betaald bij Duitsers (special)

De Nederlandse biggenexport naar Duitsland kan groei vasthouden bij verbetering van de gezondheidsstatus. Daar is meer vraag naar. De meerwaarde wordt ook gehonoreerd.

Lees de pdf »

Gelten te kust en te keur (achtergrond)

Voor vervanging hebben zeugenhouders keuze uit een breed scala aan fokgelten. Een overzicht van het aanbod van zeven fokkerij-organisaties, met de belangrijkste kenmerken.

Lees de pdf »

Eigen aanfok levert geld op (financieel-economisch)

Eigen aanfok van opfokzeugen vormt een belangrijk onderdeel om te komen tot een hogere gezondheidsstatus op een zeugenbedrijf en tot betere technische resultaten.

Lees de pdf »

Een stap te ver (vakvisie)

Zolang hygiëne niet tussen de oren zit, blijft ziektevrij een utopie. Om ziektevrij te worden én te blijven, moet de hygiëne op een heel wat hoger plan staan dan de regels voorschrijven.

Lees de pdf »

Controle (middenplaat)

Vaste oproepkracht Bettina Bastianet controleert de vleesvarkens van vof Van Beek in Lelystad.

Lees de pdf »

Commercie groeit rond SPF (analyse)

De bedrijven die (her)bevolkt zijn met SPF-dieren draaien goed en dat doet snel de ronde. Een kennisloket voor gezond produceren bleek onhaalbaar door commerciële belangen.

Lees de pdf »

Bouwen voor gezondheid (nieuws)

In Marknesse (Fl.) bouwt Martin van de Peut een gesloten varkensbedrijf. Het bedrijf gaat eindberen fokken voor de k.i. met een zeer hoge gezondheidsstatus.

Lees de pdf »

Beregezond sperma (nieuws)

Wim Reesink, directeur van Varkens KI Service Staphorst, ziet een goede toekomst voor beren met een hoge gezondheidsstatus, vanwege de zeer goede technische resultaten en de hoge weerstand tegen ziekten.

Lees de pdf »

Angst voor verdwijnen SPF-kennis (nieuws)

Het proefbedrijf in Lelystad gaat binnenkort sluiten. Voor de varkenshouderij blijven onderzoeksfaciliteiten beschikbaar. Voor SPF-onderzoek is het een ander verhaal.

Lees de pdf »

Aanleg benutten (vakvisie)

Vleesvarkens hebben in aanleg een enorme productiecapaciteit. Dat bewijzen de technische resultaten op gesloten bedrijven met SPF-materiaal.

Lees de pdf »

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.