Varkenshouderij

Achtergrond 245 x bekeken

Varkensvlees is geen potje pindakaas

Steun uit Brussel voor de Europese varkenssector is wel degelijk gerechtvaardigd, vindt Frans van Dongen. Hij reageert hiermee op een commentaar in het Agrarisch Dagblad.

Frans van Dongen is hoofd van Bureau Brussel van de PVE.

Dit commentaar getuigt niet van begrip voor de varkensmarkt en de rol van het GLB. Allereerst: varkensvlees is geen potje pindakaas. Als er een probleem is met de verkoop van pindakaas, dan draait Calvé vandaag de productiekraan meer dicht en komt er morgen minder pindakaas uit die productielijn.

Zo niet met varkensvlees. In de EU kennen we honderdduizenden bedrijven. Ieder met een eigen productiekraantje. En zelfs al draaien we die kraantjes dicht, dan zien we het effect daarvan pas over maanden. Dat is één van de redenen waarom we voor varkensvlees, net zoals voor andere landbouwproducten, een lichte Europese marktordening kennen.

Misschien dat het AgD dat bedoeld heeft waar in het artikel staat "een voorheen vrije sector". Maar diezelfde marktordening voor varkensvlees kent wel de instrumenten van particuliere opslag (p.o.) en exportrestituties.

Deze zijn door de jaren heen regelmatig ingezet in de varkenssector, dus niets nieuws onder de zon. Met deze instrumenten reageert Brussel op de varkenscyclus. Of deze instrumenten altijd op de juiste manier en op de juiste wijze worden ingezet, daarover kunnen de meningen verschillen. Maar er is geen enkele reden om het principe van het inzetten van deze instrumenten ter discussie te stellen.

En hoezo inconsistent beleid? Brussel en alle lidstaten zijn het erover eens dat maatregelen voor ondersteuning van de markt bij marktcrises ook in de toekomst nodig zijn.

Al jaren geleden is de geleidelijke afbouw van restituties in de varkenssector in gang gezet. De komende jaren zal deze lijn worden voortgezet. Maar dat wil niet zeggen dat we de restituties al stop moeten zetten per 2007, zoals het AgD bepleit! De huidige lage dollar is op zich al een goede reden hiervoor. En laten we vooral niet vergeten dat deze restituties bedoeld zijn om de hogere voerkosten in de EU te compenseren.

Kortom, de varkenssector was en is een vrije landbouwsector. Incidentele marktsteun doet daar geen afbreuk aan en is bij tijden nodig. En laten we niet vergeten dat deze sector bij uitstek marktconform wil produceren, maar tegelijkertijd moet concurreren met producten van buiten de EU, waaraan niet dezelfde eisen worden opgelegd.

In plaats van het ontzeggen van marktsteun aan deze sector zou daarom de discussie moeten gaan over de vraag hoe deze sector gesteund kan worden. Het valt niet mee de eigen broek op te houden als anderen die naar beneden trekken. Wellicht kan het AgD zich op deze discussie richten.

Naschrift van de redactie:
Frans van Dongen citeert vrijelijk uit bedoelde commentaar. Daarin wordt nergens het stopzetten van restituties per 2007 bepleit. Het commentaar constateert enkel dat het propageren van het einde van exportsteun niet strookt met het invoeren van dergelijke maatregelen nu. Overigens stelde de PVE zelf eerder ook vast dat Brussel met deze stappen geen structurele oplossingen biedt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.