Varkenshouderij

Achtergrond

Onveranderde varkensmarkt

Rust en kalmte zijn de toverwoorden tijdens deze gebroken weken. Paniek moet te allen tijde voorkomen worden. Slachterijen slagen er goed in deze houding op hun leveranciers en tussenpersonen over te brengen. Van paniekleveringen was daarom geen sprake de afgelopen weken. Voor vervroegde levering is in Nederland trouwens ook geen ruimte. De meeste slachterijen werken met een quotum gedurende de laatste twee werkweken van het jaar.
Er is goed in beeld wat er aan slachtrijpe varkens in de stallen ligt. Het lijkt erop dat in week 2, en deels in week 3 de grootste prop vleesvarkens alweer verwerkt is. De hobbel in de slachtcapaciteit is soepel genomen.
Er zijn nog een paar kleine lichtpuntjes. Duitse slachterijen nemen de varkens goed op. Doordat Polen weer met vlees naar Rusland mag, ontstaat er meer ruimte in andere Oost-Europese landen om varkens en vlees te plaatsen. Dat is merkbaar in de levende export. Om een grote prijsval te vermijden in week 2 kiezen sommige varkenshouders voor export als deze mogelijkheid zich voordoet.
De vleesverkoop verloopt redelijk stabiel. Deelstukken die voor de kerstdag duurder werden zakken weer iets in prijs. Komende week zullen de Nederlandse roepprijzen in navolging van de Duitse niet wijzigen.

prognose

onveranderd

Of registreer je om te kunnen reageren.