Varkenshouderij

Achtergrond

Biggenprijzen op een rij

Het jaar 2007 zit er bijna op. Voor de varkenshouderij is het niet geweldig verlopen. Een nabeschouwing op de varkensprijzen van het afgelopen jaar.

Op onze website treft u alle belangrijke prijzen van 2007. Het gemiddelde bedrijf met 400 zeugen moet in staat zijn om met gezonde biggen de NVV notering te beuren. Deze bedroeg gemiddeld €36,31. Hiermee tonen we gelijk weer het absurd lage niveau van DPP, beurs en VION met resp. €26,84 / €24,16 / €26,40 aan. Het zijn schandalige noteringen die gemiddeld 25% lager liggen dan de uitbetaling, gewichtscorrecties al meegenomen.

Bij vleesvarkens minder extreme verschillen in notering en prijs

Bij de slachtvarkens zien we deze verschillen amper. Kijken we achtereenvolgens naar NVV, beurs en VION dan zien we jaargemiddeldes van resp. €1,29 / €1,28 / €1,25. Het grootste verschil in notering bedraagt slechts 3%.

Kostprijs big ruim €51 !

Het LEI heeft de prijzen en kosten reeds onderzocht. Een gemiddeld zeugenbedrijf met 400 zeugen ging van een positief resultaat van een ton in 2006 naar een negatief resultaat van eveneens een ton in 2007. Omdat we als zeugenhouders ook nog moeten leven, komen we over 2007 gemiddeld anderhalve ton tekort. Hiermee hebben we de reserves van 2005 en 2006 opgesoupeerd.

Terug naar de kostprijs per big. € 150.000 tekort op 10.000 biggen (400 zeugen x 25) deelt gemakkelijk: €15,00. Dit tekort opgeteld bij de NVV-prijs geeft een kostprijs van €51,31 ! Extreem hoog! De kostenstijging heeft volgens het LEI een aandeel van € 5,00 per big, grotendeels veroorzaakt door de gestegen voerprijzen. Dit lijkt de komende jaren structureel te zijn.

We moeten dus helemaal niet raar aan kijken tegen biggenprijzen op de termijnmarkt boven de 50 euro. We zullen er snel genoeg aan wennen. De vleesvarkenshouder heeft dan € 1,60 per kilo nodig. Wanneer deze prijzen medio 2008 realiteit zijn hebben we tevreden akkerbouwers, zeugenhouders en vleesvarkenshouders. De consument zal even moeten slikken alvorens ze verder eten. Hij hoeft zich niet te verslikken, want één van de eerste levensbehoeften, voedsel, blijft relatief spotgoedkoop.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.