Varkenshouderij

Achtergrond 2150 x bekeken

€5 per big verdiend

Tussen dure en goedkope kraamhokken zit grofweg €1.000 bouwkosten. Dat is toch zo'n € 5 euro per afgeleverd big per jaar dat in de knip blijft.

Deze week heb ik vast een groep van 70 kritische varkenshouders op de nieuwbouw gehad. Een gevarieerd gezelschap van de Belgische grens tot aan de Waddenzee toe. De kraamhokken werden bekeken, betast en bemeten. Tijdens een inleiding heb ik mijn eigen visie op ondernemen verteld. De bouwen in eigen beheer is daar een wezenlijk onderdeel van. Het leverde interessante discussies op.

Onze bouwkosten liggen op €2.000 per zeug. De aanwezigen konden ter plekke bekijken of daarvoor wel kwaliteit gemaakt kan worden. Gelukkig waren er juist veel positieve reacties op de uitvoering van de 320 nieuwe kraamhokken. We breiden met 800 zeugen uit; hiervoor is dus €1,6 miljoen begroot. Daarnaast worden ook de bestaande kraamhokken ingeleverd voor nieuwe. De huidige stallen zijn 38 jaar oud en eenmaal gerenoveerd, daarmee ook goed afgeschreven. Alleen bouwkosten zegt niet alles. Het gaat om de jaarlijkse kosten voor afschrijving, rente en onderhoud. Daarnaast moeten het stallen zijn die goed functioneren.

Verschillen in bouwkosten van €1.000 komen voor. Het gros van de zeugenstallen kost tussen de €2.000 en €3.000., vleesvarkensstallen €300 tot €500. In 2005 hebben we uitgebreid met 1.600 opfokplaatsen, voor krap €300 per plaats, de zeugenstal nu voor €2.000 per plaats. De genoemde verschillen betekenen aan jaarlijkse kosten een verschil van €5 per afgeleverde big. Net zoveel als het totaal aan arbeidskosten per big. Voor vleesvarkens gaat het om een verschil van een dubbeltje per kilo geslacht-gewicht.

Het bouwproces heb ik proberen weer te geven. Met name de voorbereiding is van groot belang. Hier worden de kosten reeds bepaald. Ik kies al 20 jaar voor het bouwen onder eigen regie met eigen ingehuurde mensen. Momenteel hebben we een ploeg met één Nederlander en vier Polen. De kraamstal is in 17 weken opgeleverd. Gemiddeld kenden we 250 betaalde uren per week tegen een gemiddeld uurloon van €20.. Totaal €85.000. Ook hebben we vanwege het jaargetijde de dak- en wandbeplating aan derden uitbesteed. Het totaal komt hiermee op bijna €110.000.. Vrijwel alle materialen kopen we in zonder montage. Dus ook de stalinrichting en de brijvoermontage wordt op uren uitgevoerd.

Bedrijven leveren graag. Bedrijven die met grote verhalen komen over sterk gestegen kosten en lange wachttijden, hoeven bij mij niet te offreren. Zij poetsen bij voorbaat met deze vaak sterk overdreven verhalen hun marges op tot 20-30 procent. Voor hen in de plaats zijn er altijd wel anderen die graag leveren en hun klant respecteren. In de kosten zijn mijn eigen uren niet opgenomen. Het vraagt wel anderhalf jaar volledige inzet naast de reguliere uren voor gezin en bedrijf. Daarvan de helft voor de voorbereiding en de oplevering. De andere helft voor de bouw zelf. Nog een weekje en we gaan met zijn allen kerst vieren. De Polen gaan terug naar huis, wijzelf gaan een week naar Texel. Uitwaaien. Maandag 7 januari 2008 wordt de troffel weer ter hand genomen om de biggen- en zeugenstal in de benen te helpen. Nog even volhouden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.