Varkenshouderij

Achtergrond

Runder- en schapenmarkt terug op vertrouwde plek

De runder- en schapen­markt is weer terug in Utrecht. De eerste schapenmarkt is donderdag weer gehouden.

Sinds de bluetongue-uit­braak vorig jaar maart werd in Bun­nik gehandeld. Nadat de vervoersbeperkingen wer­den opgeheven, doordat Nederland in augustus één beschermingsgebied werd, heeft de werkgroep Veemarkt Utrecht meerdere gesprekken ge­voerd met de gemeente over de te­rugkeer naar de veemarkthallen. Voorzitter Cees Kers geeft aan dat er een goede sfeer hing. "De dag is gigantisch goed verlopen en iedereen is weer blij om hier terug te zijn." Kers geeft aan dat de verwach­te vervijfvoudiging van de aanvoer, ten opzichte van de laatste marktdag in Utrecht, is gehaald. In totaal wer­den 2.000 dieren aangevoerd. Foto William Hoogteyling

Op proefboerderij Nij Bosma Zathe in het Friese Goutum is 8 bunder grasland gemaaid. Trekkerchauf­feurs Pieter de Boer en Romke Sijtsma van de grasdrogerij in Opeinde halen het gras op. Nadat het gras gedroogd is, wordt het tot brok geperst. "Wij zijn hier wel erg laat, volgende week krijgen we nog een paar partijen en dan is het gebeurd", aldus Pieter de Boer. Ondanks de regenval is volgens hem het land rond de proefboerderij goed te berijden. Foto Alex de Haan

Duizenden spreeuwen vormen een bijzonder plaatje op de GSM­mast op het melkveebedrijf van de gebroeders Van der Groot in Sondel. Voor deze veehouders vormen de spreeuwen echter een plaag. Ze vreten aan de kuilen en ze zijn zelfs zó brutaal dat ze in de ligboxenstal het voer voor de koeien opvreten. Ook vernielen de dieren de windschermen van de stal. "We hebben al vanalles geprobeerd om ze weg te krijgen, maar niets helpt. Alle tips zijn welkom", aldus de geplaagde veehouder Tsjebbe van der Groot. Foto Alex de Haan

Een Chinese slager verwerkt een varkenskarkas op een vlees­markt in Shanghai. De Chinese varkenssector zucht nog steeds onder de gevolgen van de abortus blauw-epidemie die de Chinese varkensstapel flink heeft uitgedund. Er is flinke druk uitgeoefend op de Chinezen om vi­rusmonsters van zieke varkens af te staan aan internationale veterinaire onderzoeksinstellingen om de definitieve aard van de epidemie onder de varkensstapel vast te kunnen stellen. De Chinezen hebben dat tot nu toe echter steeds geweigerd. Foto ANP

Arie Jongejan uit het Zuid-Hollandse Oudenhoorn zet zijn nieuwe wapen tegen ganzen strijdklaar. De akkerbouwer is bijna ten einde raad. "Het loopt verschrikkelijk uit hand met de overlast", zegt de eilandbe­woner. De overzomerende ganzen eten zijn wintertarwe op. Vogelver­schrikkers, vlaggen, niks helpt. "Ze zijn met duizenden." Via internet vond hij dit feloranje gevaarte van tweeënhalve meter hoogte dat elk half uur vier keer de lucht in gaat. Dat gaat gepaard met een beangstigend geluid, vertelt Jongejan. "Alsof een vogel verstrikt zit." Foto John Biert

Bezoekers van de Informatiemarkt Tuinbouw, die gisteren in Poeldijk werd gehouden, kregen de kans om de stands gericht te bezoeken. De vaktechnische organisatie LTO Groeiservice koos dit jaar voor een the­matische indeling. De standhouders stonden niet meer kriskras door elkaar, maar waren op onderwerp gegroepeerd. Bij de officiële opening werd het eerste exemplaar van de Gereedschapskist Ondernemerschap overhandigd. Deze gereedschapskist is opgezet als hulpmiddel bij de bedrijfsvoering van de complexer wordende glastuinbouwbedrijven. Foto Roel Dijkstra

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.