Varkenshouderij

Achtergrond

Hoezo geen vaste kracht?

Veel bedrijven willen groeien naar een veestapel van 150 koeien en twee robots.

Van alle kanten klinkt de kreet dat de boer die boer wil blijven zijn melkveebedrijf moet verdubbelen. Boeren vinden dat dit moet, en hun boekhouders ook. Het bedrijf dat niet verdubbelt, zo klinkt op een reeks bijeenkomsten van het Zuid-Nederlandse accountantsbureau Abab, zal op termijn verdwijnen. Voor de komende 10 jaar geldt dat voor pakweg de helft van de melkveebedrijven.

Opmerkelijk is de grote weerstand onder de boeren met groeiplannen tegen een vaste medewerker. Men wil uitbreiden naar rond de 150 koeien, een veestapel die door twee robots gemolken kan worden. De animo om te groeien naar een niveau waarop de combinatie melkput plus vaste melker (of melkster) weer gaat renderen blijkt minimaal.

Men hecht nogal aan het gezinsbedrijf, dus aan een bedrijf zonder vaste krachten. Twee argumenten worden ter motivatie vaak opgevoerd: 1. het is maar de vraag of je personeel wilt, of je geschikt bent om iemand aan te sturen; 2. vind maar eens een goede man of vrouw.

Allebei goede vragen die het verdienen om beantwoord te worden. Regelmatig worden de antwoorden hierop vermeden door vooral de rechtmatigheid van de vragen te verdedigen. Alsof personeel alleen maar gedoe oplevert of niet te vinden is. Het hebben van personeel voor een onderneming is de gewoonste zaak van de wereld, waarom niet voor melkveebedrijven? Ga eerlijk na of u geschikt bent om iemand aan te sturen. Meestal valt dat wel mee. Een vaste kracht kan heel aangenaam zijn en kan u de kans (en tijd) geven meer te managen op meer rendement.

Het vinden van goed gekwalificeerd personeel is inderdaad een probleem, in de varkenshouderij kunnen ze er over meepraten. Maar dat is onvoldoende reden om een bedrijfsplan met personeel niet te bekijken.

Wat de uitkomst is, is niet zo belangrijk. Als goede opties maar niet met verkeerde argumenten worden verworpen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.