Varkenshouderij

Achtergrond 450 x bekeken

Overijssel wijst zeer kwetsbare natuurgebieden aan

Gedeputeerde Staten heeft ‘zeer kwetsbare natuurgebieden’ aangewezen in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav).

De aanwijzing was noodzakelijk vanwege een wetswijziging die 1 mei inging, aldus de provincie. De Wav regelt de ammoniakuitstoot van veehouderijen binnen 250 meter rond kwetsbare gebieden. Door de wetswijziging wordt de bescherming van natuur tegen ammoniak beperkt tot ‘zeer kwetsbare gebieden’. Hierdoor kunnen veehouders meer koeien houden.
Gedeputeerde Piet Jansen: “We hebben de wettelijke ruimte benut om zo weinig mogelijk veehouderijen onder de werkingssfeer van de wet te laten vallen. Dit is ook de bedoeling van de wetgever.” Volgens hem is met het provinciale besluit zowel de economie als ecologie gediend.
In juni wees de provincie de gebieden reeds voorlopig aan, waarop in totaal 44 reacties binnenkwamen. In 11 gevallen ging de provincie over tot aanpassing van de grenzen waardoor een zevental boeren niet extra door het besluit worden gehinderd. Natuurorganisaties dwongen af tot het aanwijzen van 2 extra ‘zeer kwetsbare gebieden’.

Of registreer je om te kunnen reageren.