Varkenshouderij

Achtergrond

Goede discussie van voormannen

Een mooie discussie met onze belangenbehartigende voorzitters Annechien ten Have (LTO) en Wyno Zwanenburg (NVV). In de Varkens-Showroom gaven zij allebei aan voor 80 procent samen op te trekken.

Bij sectoroverstijgende onderwerpen als het mest- en ammoniakbeleid geven verschillen de meningen van de twee voorzitters. Annechien ging in op het welzijn van boer en dier. Ze hecht veel waarde aan het maatschappelijk verslag, die haar vakgroep Varkenshouderij uitbrengt. Ze wil dat elke burgemeester van Nederland deze krijgt overhandigd. Symbolisch, als vertegenwoordigers van de Nederlandse burgerij. De Comfort Class-stal in Raalte ziet ze uitdrukkelijk als proefstal voor het ontdekken van welzijnsverbeterende vindingen, zeker niet als hét voorbeeld van de toekomstige varkenstal in Nederland.

Wyno gaf meer aandacht aan de markt. De varkenshouder is sluitpost in de keten. Als iedereen zijn deel heeft gepakt van de opbrengst van vlees, is het restant voor de producent. Middels het biggen- en varkensprijzenonderzoek geeft de NVV gestalte aan een goede onderhandelingspositie van de individuele varkenshouder. Vooral de hoge mestkosten hebben veel aandacht. Het is volgens hem onverkoopbaar dat varkensmest, alsook varkensammoniak, anders wordt behandeld dan bijvoorbeeld die van rundvee. Eén van de redenen om hierin sectoraal op te treden richting politiek.

Er was amper gelegenheid voor zaken die de gemiddelde burger bezighouden. Recente gebeurtenissen rondom diertransport, antibioticagebruik, MRSA, nieuwvestiging bedrijven kwamen in eerste instantie niet aan bod, wel tijdens de discussie. Daarin werd aangegeven dat de varkenshouderij zich actiever moet richten op het publieke debat. Alleen ongenoegen uiten en verwijten maken is niet productief.

Er waren enkele opvallende. Annechien ten Have wil graag snel van de varkensrechten af. Per jaar 300.000 verhandelde rechten maal €150 is €45 miljoen verspilling volgens haar berekening. Wyno Zwanenburg heeft het niet zo op grote bedrijven van 10.000 varkens of meer. Zijn dagelijkse bestuursleden delen die mening. Of er ook actief beleid gevraagd wordt om deze economisch onvermijdelijke schaalvergroting stop te zetten, blijft deze avond ongewis. Zowel Annechien als Wyno willen snel werk maken van goede in- en verkoopvoorwaarden voor de primaire varkenshouder. Hierbij wordt een aansprakelijkheidsregeling voor calamiteiten met hoofdzakelijk voer onontbeerlijk geacht.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.