Varkenshouderij

Achtergrond 265 x bekeken 4 reacties

Argumenten svp

De discussie rond het overschot aan zwijnen raakt getroubleerd. Voor argumenten is niet of nauwelijks plaats, ongefundeerde stellingen gelden als de keiharde waarheid.

In de tussentijd nemen de problemen als gevolg van de uitdijende zwijnenpopulatie toe.

Boeren en buitenlui worden door onkunde, emotie en vooringenomenheid veel te gemakkelijk neergezet als schietgrage, op het doden van dieren beluste mensen. Feit is dat niet alleen boeren, maar ook burgers, verenigingen, campingeigenaren en anderen op met name de Veluwe overlast ondervinden van de zwijnen. Zoals ook in het verkeer in toenemende mate gevaren ontstaan.

Niet alleen boeren en plattelandsbewoners erkennen dat er veel te veel zwijnen zijn. Ook natuurbeheerders doen dat. Over hoe de probleem een halt toe te roepen, verschillen de meningen. Dat kan en dat mag. Zo is de vraag of drukjacht veel zoden aan de dijk zal zetten, legitiem - zwijnen lijken te slim om zo massaal de dood tegemoet te lopen.

Op zoek naar beheersing van het probleem dienen alle partijen dus te overleggen op basis van argumenten. Ongefundeerd roepen dat boeren en jagers de zwijnenaanwas stimuleren door voedering draagt daar niet aan bij, het bagatelliseren van de problemen op de Veluwe evenmin. Het is de hoogste tijd voor minder emotie en meer ratio, zeker vandaag in Den Haag.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Henk

  De discussie over de wilde zwijnen wordt inderdaad op een niveau gevoerd die slechts emoties als basis hebben, en niet op grond van inzicht.
  Daarom hier een korte analyse van het probleem.
  De grondoorzaak van de zwartwildexplosie ligt in de klimaatverandering die we doormaken. Door een stijgende temperatuur, en zachte winters dragen eiken en beuken bijna elk jaar volop vrucht. Tot nu toe was dat slechts om de 3-4 jaar het geval.
  De oorzaak van die beurtjaren was het geregeld bevriezen van de bloeisels, en daardoor dus geen vruchten. Nu dus al 4 jaar op rij geen late nachtvorsten, en dus volop dracht. Er is geen wildsoort die zo extreem heftig reageert op voedselaanbod- of schaarste als wilde zwijnen. In jaren met veel eikels en beukenoten krijgen ze dan ook 6-7 jongen. Ook alle vroeggeboren jongen overleven, door de zachte winters. Er is volop voer, dus als de vroeggeboren biggen in de nazomer rond 20 kilo wegen, worden ze vaak al in hetzelfde najaar beslagen. Dus op een leeftijd van 1 jaar hebben ze zelf al biggen.
  Ook hun moeders leveren een staaltje reproduktieprestatie door in hetzelfde jaar, dus rond augustus september, nog een keer biggen te krijgen. Resultaat is dat je momenteel van februari tot november gestreepte biggen ziet lopen.

  Er wordt steeds voorgesteld alsof het een nederlands probleem is , waarvan de boeren en de jagers zelf schuld zijn. Er is niet 1 boer te vinden die belang heeft bij het vernielen van zijn gewassen, dus is bij het lezen van zo'n opmerking past slechts een glimlach over zoveel onnozelheid. Inderdaad wordt er ondanks een wettelijk verbod door sommige jagers toch bijgevoerd. Dit gebeurt echter op een schaal die geen invloed heeft op een gehele populatie. Zwarte schapen heb je nu eenmaal overal.
  Doordat de zwijnen praktisch het hele jaar genoeg te eten hebben , komen ze ook niet op de afschotplaatsen waar de jagers hen opwachten. Waarom zouden ze. Zwijnen zijn bijzonder schrandere dieren, die heel snel leren.
  Verder is het een probleem wat Europa-wijd speelt. Zelfs in de bergen van Zwitserland en Oostenrijk komen nu zwijnen voor tot een hoogte van 16-1700 meter. Tot de 90er jaren was 1000 meter de bovengrens. Ook in Scandinavie dringen ze steeds verder noordelijk door.
  Als we denken het probleem te kunnen beheersen door drukjacht geef ik weinig kans van slagen, mede door de sterke verloofing van onze bossen ( nog meer eikels)en de daardoor sterk afnemende zichtbaarheid vanwege jonge struiken en bomen.
  Er is slechts een middel, en dat is ( hoe onaangenaam dat velen ook in de oren zal klinken) en dat is drijfjacht. Daarmee is in een kort tijdsbestek een groot aantal dieren af te schieten.
  Het argument van gewonde dieren die vluchten en langzaam sterven in het bos, hoeft niet, door goede nazoek is dit prima te voorkomen.
  Beter een korte periode van afschot door drijfjacht totdat het gewenste aantal bereikt is, en daarna kan de rust in het terrein weer terug keren.

  Harde boodschap? Ja , dat begrijp ik. Maar zachte heelmeesters zoals de PVV, maken stinkende wonden.

 • no-profile-image

  Goos

  Geen drukjacht, organiseer elke zaterdag t/m 31 december a.s. klopjachten en nodig elke jager met een jacht vergunning uit. Dit land heeft behoefte aan doeners er wordt te veel overlegd en als je overlegt krijg je nooit een overéénkomst.

 • no-profile-image

  Erik

  Wat ik me altijd afvraag waarom er geen discussie is over vliegen en muggen, vlooien, etc. Dat zijn toch ook dieren? Ik kan me niet voorstellen dat Marianne een binnengeslopen mug in haar slaapkamer gaat vangen om vervolgens netjes buiten te zetten.

 • no-profile-image

  Hendrie oude Wesselink

  Ik ben het er volkomen mee eens dat men in de tweede kamer eens moet moet ophouden met zielig doen over de jacht in het algemeen. Men moet net als in andere landen om ons heen eens de jacht accepteren als een maatschappelijk onderdeel van de samenleving.
  Nederland is geen natuurlijke leefomgeving meer maar een grote tuin omzoomd door wegen en rasters, als de wilde zwijnen en herten niet in het grote raster van de veluwe zaten dan was heel nederland al overspoeld met deze wildsoorten.in duitland in de eifel en de hunsruck zijn ook te veel wilde zwijnen en worden daar ook drukjachten georganiseerd, maar het tableau valt daar ook wel mee. men denkt dat de jagers massaal zwijnen zullen afschieten als er een ontheffing komt voor drukjachten in nederland, maar dit is niet zo een wild zwijn is een slim dier die bij het minste of geringste geluid de benen neemt en zich niet zo makkelijk laat pakken zoals men wel denkt.ook wilde zwijnen passen zich aan in de veranderingen die de mens toepast in de natuur zoals aanplant van nieuwe natuurgebieden. Ook bij ons in twente worden door de jager veel vaker wilde zwijnen gesignaleerd in de jacht gebieden langs de duitse grensstreek. Als de populatie groter wordt in een bepaald gebied dan trekt het overschot van wilde zwijnen naar een ander gebied toe. Als men dan toevallig in een particuliere tuin of op een camping komt heeft zo'n eigenaar gewoon pech gehad.
  Als ik eigenaar was zou ik de staat een fikse rekening met een schadeclaim voor leggen zoals geregeld is dat er schade betaald wordt door de overheid net als bij het ganzenbeleid, waar ook de gebieden aangewezen worden als schade gebieden, en er ook schade betaald wordt door de zelfde overheid. Het wordt tijd dat er maatschappelijk verantwoord om wordt gegaan met dit probleem en niet kijkt en zegt Oh wat zielig voor deze arme diertjes. als er maar varkens pest uitbreekt en mond en klauwzeer of een ander virus dan wordt er van de ene op de andere dag alles geruimd wat ook niet altijd nodig is? Men moet eens het beleid van de jacht over laten aan de deskundigen van de KNJV die weten het veel beter dan die ambtenaren achter een bureau. De jager zijn over het algemeen mensen die dicht bij de natuur staan, en er van alles van af weten hoe het werkelijk in elkaar zit hiermee.Ook het koninlijk huis jaagt op de veluwe en omstreken, laat deze mensen toch hun gang gaan zoals ze al generaties lang doen van het konlijkehuis uit. Als je anders als mens maar echt honger hebt en er geen vlees of ander voedsel meer voorradig is dan zul je eens zien hoe snel de jacht open is op deze dieren.Verder is het niet zo dat een jager per keer als hij op de hoogzit zit voor een aanzit op wilde zwijnen dat je er per avond of morgen er ook een schiet, het kan voorkomen dat je er maar eens in de paar dagen wat ziet lopen en er ook niet alles van geschoten mag worden. Er geldt ook hiervoor dat er gedragsregels zijn onder de jagers, wat er wel of niet geschoten mag worden. Als laatse wil ik zeggen, dat men graag als mens en overheid de natuur terug wil in onze samenleving, ook tegelijkertijd na gedacht moet worden over de gevolgen hiervan.
  Dat houd in dat men niet onder de Beheersjacht heen kan in nederland.

  Hoogachtend H.oude Wesselink

Of registreer je om te kunnen reageren.