header rvrgras

 

Sprekers:

gerard abbink

Gerard Abbink, Groeikracht

Jarenlang ben ik met veel plezier werkzaam geweest als productmanager ruwvoer bij Eurofins Agro. Daar heb ik veel kennis opgedaan en mogen ontwikkelen op het gebied van bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit. Omdat ik naast deze functie ook nog melkveehouder ben, wil ik echter vooral met die kennis het veld in. Het feit dat de helft van de maispercelen nog te zuur was op de zandregio’s, gingen mijn handen jeuken! Alle kennis is leuk, maar als de basis zaken als de pH nog aan onze aandacht ontsnappen, dan is precisie landbouw nog ver weg. Preciezere landbouw komt eerst.

In 2015 heb ik daarom het Groeikracht-concept opgezet en werk samen met 4 loonbedrijven in de Achterhoek. Ik verzorg het onafhankelijk advies voor de ruwvoerteelt bij de vaste klanten van deze loonbedrijven. Via de praktijkproeven die Groeikracht doet in de gras- en maisteelt blijven we praktische kennis ontwikkelen.  

   
mark de beer

Mark de Beer, Groeikracht

Voordat ik in september 2016 kartrekker werd van Groeikracht regio Zuid, ben ik in diverse functies actief geweest. In totaal 10 jaar werkzaam geweest bij Agrifirm als productmanager, veevoedingsadviseur en ruwvoerspecialist. Vervolgens bij kweekbedrijf Limagrain als Productmanager Veehouderij actief geweest in de gras- en maiszaden.
Deze achtergrond is een mooie basis om mijn huidige rol als onafhankelijk ruwvoerexpert goed in te vullen. Groeikracht staat voor het beste advies, helder en praktisch. Toch zien we veel oude gewoonten in de ruwvoerteelt. Dat zal je moeten doorbreken als je hogerop wilt komen, want heel eenvoudig gesteld: “als je niets verandert, verandert er niets”!
Ik heb vaker mogen spreken op de ruwvoerronde. Daarbij heb ik eens gevraagd om 5 verschillende grassoorten aan te wijzen in het weiland. Het bleef vaak stil, te stil, niet alleen bij veehouders… ook bij de adviseurs. Kortom: genoeg om over te sparren!

   
thomas van tetering

Thomas van Tetering, productmanager DLF Benelux

Verantwoordelijk voor de productportfolio van voedergrassen, luzerne en voerderbieten in de Benelux. Als Productmanager ben ik de schakel tussen de grassenveredeling, product ontwikkeling en de markt. Ik  biedt technische ondersteuning aan onze accountmanagers en klanten. Verder ben ik betrokken bij DLF /officiële proeven en onderzoek, daarnaast houdt ik me bezig met de marketing voor Nederland & België.

   
frans versteegen

Frans Versteegen,  Accountmanager DLF Oost en Zuid-Oost Nederland

Als Accountmanager ben ik verantwoordelijk voor de verkoop van graszaad en groenbemesters bij DLF. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling en de introductie van nieuwe producten in de praktijk. Mijn specialisatie ligt op het gebied van de voedergrassen. Ik geef technische ondersteuning aan adviseurs en vertegenwoordigers en ik zie het als een uitdaging om de veehouderij in Nederland een stapje verder te helpen, binnen de externe regels die ons opgelegd worden. Naast specifieke weidemengsels en voedingscoatingen op het graszaad zijn het gebruik van luzerne voor eiwitrijk ruwvoer en kruidenrijk grasland nieuwe ontwikkelingen die de aandacht vragen.
De Ruwvoerronde is een goede mogelijkheid om onze kennis over innovaties en productontwikkeling naar de praktijk toe te brengen.

   
couzijn bos

Couzijn Bos, Business Developmet Manager Ecosyl

Mijn hele werkzame leven heb ik met koetjes en kalfjes mogen vullen, maar altijd en vooral in dienst van de melkveehouder. Mijn basis ligt in Dronten, destijds nog de CHLS, later CAH. Via diverse functies in het exporterend agrarisch bedrijfsleven ben ik nu weer terug bij de basis: meer melk uit goed ruwvoer halen met een passie voor koeien. Hiervoor geldt dat alle stappen in het inkuilproces goed moeten worden doorlopen: de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Voor Ecosyl /Volac Int Ltd werk ik samen met u graag aan het zoeken en vinden van de beste bewaartechnieken en mogelijkheden voor efficiënte benutting en akkerbouwmatige teelt van ruwvoer. Voor consequent beter kuilvoer en Koele Kuilen.

   
ron vennix

Ron Vennix, Ruwvoerteeltspecialist ForFarmers

Ruwvoer teeltspecialist voor ForFarmers in Zuid Nederland. Passie voor de teelt van ruwvoer, in diverse functies werkzaam geweest als buitendienstman voor de verkoop van zaden,  product- en accountmanager bij verschillende leveranciers en thans teeltspecialist ruwvoer bij ForFarmers. Het belang van goed ruwvoer wordt nog lang niet door iedere veehouder onderkend, daarnaast is er op het gebied van de teelt nog zoveel te verbeteren, het is mijn uitdaging om daar door middel van kennisoverdracht en vooral praktische adviezen aan boeren en loonwerkers een wezenlijke bijdrage aan het optimaliseren van de ruwvoerteelt in Nederland.   

   
frank verdonschot

Frank Verdonschot,  productspecialist Precisie Landbouw, Mechan Groep / Fendt

Door mijn opleiding Agrotechniek&Kennismanagement ben ik in aanraking gekomen met precisielandbouw, dit had gelijk mijn interesse. Als product specialist precisielandbouw bij de Mechan Groep ben ik de schakel tussen commercie en service. In de functie als product specialist precisielandbouw ben ik ondersteunend aan de Agco merken Massey Ferguson, Valtra en Fendt en daarbij ook het merk Topcon. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het geven van maatwerkadvies en oplossingen voor problemen die dealers en klanten ervaren en het geven van trainingen, voorlichting en begeleiding in de werking en mogelijkheden van precisielandbouw oplossingen. 

   
brand jan vd bosch

Brand Jan van den Bosch, Bosch Beton

Ik ben van oorsprong een boerenzoon, die pakweg bijna in een betonfabriek (Bosch Beton) geboren is. Na mijn HBO-studie ben ik in de zaak gaan werken en Bosch Beton is een echt familiebedrijf met een internationale afzet en groei. Binnen Bosch Beton houdt ik me voornamelijk bezig met innovaties en marketing. Afgelopen jaren ben ik bezig geweest om de sleufsilo’s optimaal te laten renderen voor en door maximale ruwvoerconservering. De aanleiding hiervoor is het feit dat er nog te veel ruwvoer verloren gaat wat eigenlijk niet nodig is. Met praktische tips, en eenvoudige ingrepen is al veel ruwvoerverlies terug te dringen. Bewustwording hierin is erg belangrijk. Daarnaast heb ik samen met collega’s en de waterschappen het afvoersysteem ontwikkeld om water en perssappen eenvoudig en zichtbaar te scheiden in sleufsilo’s. Dit systeem is inmiddels toegepast in meer dan 100 sleufsilo’s, en draagt bij aan verdere verduurzaming van een milieubewust sleufsilo-managementsysteem.

   
cees willems

Cees Willems, Accountmanager Zuid Nederland Triferto BV

Als accountmanager bij meststoffen groothandel Triferto in Zuid Nederland ondersteun ik onze dealers met agronomische kennis en bieden we economisch rendabele bemestingsconcepten die passen binnen de wet-en regelgeving. Ik zie in de praktijk dat veel veehouders een schat aan informatie krijgen van bodem-, mest- en kuilanalyses maar deze waardevolle informatie niet weten te vertalen naar een slim bemestingsplan. Daar helpt Triferto u bij. We investeren al jaren in productontwikkeling en onderzoek. We delen deze kennis met de veehouder en bieden bemestingsconcepten met een realistisch economisch rendement. Na uw bezoek aan de Ruwvoerronde Gras gaat u naar huis met tips als het gaat om de stikstofefficiëntie te verhogen, gras te oogsten met meer benutbaar eiwit en het toepassen van meststofconcepten met spoorelementen op maat.

   
wijnand hogenkamp

Wijnand Hogenkamp, Dagvoorzitter en Redacteur Boerderij Rundveehouderij


   

 


quote wijnand


Premium partner:

dlf

Partners:

bosch betonmechan groepecosyltrifertoholaras