Rundveehouderij

Partner

Plantverliezen vermijden met juiste maïszaadbehandeling

Maïszaad dient beschermd te worden tegen aantasting door kiem- en bodemschimmels, ritnaalden en/of ritnaalden.

Alle zaden hebben per slot van rekening het recht om volwaardige planten te worden. In 2020 zijn echter een aantal middelen voor de behandeling van zaaizaden verboden. Het gaat hierbij om de fungiciden met de werkzame stof Thiram (TMTD) tegen schimmels, zoals Pythium en Fusariumsoorten. Hetzelfde geldt voor Mesurol, met methiocarb als werkzame stof, tegen vogelvraat en de fritvlieg.

Een juiste maiszaadbehandeling is belangrijk om plantverliezen te voorkomen.
Een juiste maiszaadbehandeling is belangrijk om plantverliezen te voorkomen.

Aantasting door kiem- en bodemschimmels voorkomen

Zeker in een koud en nat voorjaar is maïszaad gevoelig voor aantasting door kiem- en bodemschimmels en kan een minder goede opkomst het gevolg zijn. Om plantverliezen te voorkomen of toch op zijn minst te beperken, blijft een zaadbehandeling een vereiste. Als alternatief voor Thiram laat KWS het zaad van al haar maisrassen standaard behandelen met het fungicide Redigo M.

Een onregelmatige opkomst als gevolg van kiem- bodemschimmels.
Een onregelmatige opkomst als gevolg van kiem- bodemschimmels.

Het voorkomen van schade door vogelvraat blijft mogelijk

Ook vogels kunnen grote schade veroorzaken door maïszaad of zelfs hele planten uit de grond te pikken.

Vogels zoals kraaien, duiven of fazanten kunnen grote schade in mais aanrichten door hele planten uit de grond te pikken.
Vogels zoals kraaien, duiven of fazanten kunnen grote schade in mais aanrichten door hele planten uit de grond te pikken.

Om vogelvraat te voorkomen gebruikt KWS op het zaad van alle KWS-maisrassen de nieuwe innovatieve maïszaadbehandeling INITIO Bird Protect. INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen. De werkzame stof tegen vogelvraat in Initio Bird Protect is reeds jarenlang op de markt en heeft een toelating voor veilig gebruik in de Benelux. Alleen kweekbedrijven hebben de mogelijkheid gekregen om deze werkzame stof te mogen toepassen, maar niet alle hebben deze kans aangegrepen. De werkzame stof wordt als zaadbehandeling ook in de ons omringende landen ingezet, ook door kwekers die in de Benelux voor een zaadbehandeling hebben gekozen met een minder effectieve werking tegen vogelvraat.

Bron: KWS koudetestproeven 2019.
Bron: KWS koudetestproeven 2019.

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO Bird Protect op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste Standaard behandeling tegen vogels.

Plantverliezen vermijden met juiste maïszaadbehandeling

Wees beducht voor ritnaalden na het scheuren van grasland

Schade door ritnaalden, wat met name in de eerste vier jaar na het scheuren van grasland wat bestemd is voor de teelt van maïs voorkomt, uit zich door plantwegval. De plant wordt bij de plantvoet geheel of gedeeltelijk doorboord.

Door de koperkleurige ritnaald wordt de stengel doorboord en sterft deze af.
Door de koperkleurige ritnaald wordt de stengel doorboord en sterft deze af.
Ook het nog jonge kiemplantje kan door een ritnaald ernstig beschadigd raken en sterft.
Ook het nog jonge kiemplantje kan door een ritnaald ernstig beschadigd raken en sterft.

Om schade door ritnaalden zoveel mogelijk te voorkomen, is voor seizoen 2020 de zaadbehandeling Sonido beschikbaar op een aantal geselecteerde maïsrassen van KWS. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het behandelde maïszaad te bestellen.

Overzicht van de toepassingsmogelijkheden bij de verschillende schadebeelden.
Overzicht van de toepassingsmogelijkheden bij de verschillende schadebeelden.

Persoonlijke bescherming bij gebruik is belangrijk

Zoals ook geldt voor gewasbeschermingsmiddelen zoals ook voor Mesurol en Force CS, wat door sommige partijen nog in de markt wordt aangeboden, dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen in hand genomen te worden. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een coverall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

Voorkomen is beter dan genezen door preventieve maatregelen rond de zaai

Een hoop problemen die uiteindelijk tot uiting kunnen komen in de vorm van een minder goed opkomst op plantwegval kunnen voorkomen worden. Denk hierbij aan een vlak zaaibed, zodat de bodem gelijkmatig opwarmt en tevens de capillaire opstijging van bodemvocht gestimuleerd wordt. Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C en kies voor maïsrassen die bekend staan om hun vlotte beginontwikkeling. Dien daarnaast bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof toe.

Vraag uw eigen KWS-adviseur om meer informatie of kijk op www.kwsmaiszaad.com.