Rundveehouderij

Partner

Extra veel en smakelijk voer met voederbieten

De voederbiet wint verder aan populariteit. Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijken voederbieten een uitstekend derde gewas. In 2014 telde ons land nog 280 hectare voederbieten. In 2019 lag dit al op 2.110 hectare. Gemiddeld teelde een bedrijf vorig jaar zo’n 2,7 hectare voederbieten. Dit jaar is het areaal verder gegroeid.

Voor melkveehouders is het leveren van melk met hoge gehalten uiteraard interessant. Veehouders die voederbieten voeren, zijn enthousiast over het stijgende vetgehalte (0,1 tot 0,30% hoger), het hogere eiwitgehalte (0,05 tot 0,25% hoger) en de vaak hogere melkgift. Voederbieten zijn zeer smakelijk en van verdringing van andere voedermiddelen in het rantsoen is geen sprake.

Feedbeet met hoog drogestofgehalte zeer populair

WUR open teelten in samenwerking met Delphy brengt sinds enkele jaren het “Rassenbulletin Voederbieten” uit. Hierin worden onder Nederlandse omstandigheden hoog- en laag drogestofgehalte bieten getest. De hoge drogestofgehalte bieten zijn wit van kleur en kunnen een drogestofgehalte van tot wel 24% behalen. Deze voederbieten worden ook wel Feedbeet genoemd. Daarmee is KWS Feedbeet duidelijk in het voordeel ten opzichte van de ouderwetse voederbiet waarbij het drogestofgehalte vaak bij 14-15% blijft steken.

Bekijk het KWS Feedbeet voederwaarde-onderzoek in de pdf onderaan dit artikel.

Feedbeet oogsten

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan door de zeer regelmatige vorm van de Feedbeet heel goed zonder verliezen of oponthoud geoogst worden met de gangbare machines. Dit in tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet. Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

Lees verder onder de foto‘s


 • In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid. - Foto: KWS

  In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid. - Foto: KWS

 • Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien. - Foto: KWS

  Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien. - Foto: KWS

 • Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen. - Foto: KWS

  Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen. - Foto: KWS

Feedbeet bewaren

De bieten kunnen vers gevoerd worden mits deze worden versnipperd. In sommige gevallen worden de bieten verwerkt in de maisbult. Omdat veel melkveehouders vóór 1 oktober de mais binnenhalen, laat men op deze manier echter bietenopbrengst liggen. In de maand oktober en november neemt de opbrengst nog dagelijks toe.

Mede hierdoor worden meer en meer voederbieten, vaak in combinatie met een droog product als sojahullen in een slurf bewaard. Dit zogenaamde ‘baggen’ van de biet geeft veel voordelen. Men kan de maximale opbrengst per hectare behalen. Verder kan de voersnelheid worden aangepast en is het mogelijk om jaarrond te bewaren en te voeren. Ook het inkuilen samen met Maiskolvensilage (MKS) is sterk in opgang.

Lees verder onder de foto‘s


 • Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf. - Foto: KWS

  Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf. - Foto: KWS

 • Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed. - Foto: KWS

  Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed. - Foto: KWS

Voederbieten zorgen voor ‘dikke’ melk

Met 6 kilo Feedbeet per dag produceren de 120 melkkoeien van Pieter Karst Bouma naast zo’n 35 liter melk per dag ook nog eens flinke gehalten: 4,56% vet en 3,64% eiwit. “De voederbieten zorgen voor dikke melk,” luidt de overtuiging van de melkveehouder uit Friesland. Met dagelijks 1,5 tot 2 kilo drogestof voederbieten krijg je het beste resultaat, zo is zijn ervaring. “Je moet een sterk voerhek hebben en genoeg vreetplekken in de stal, de koeien zijn er gek op.” De melkveehouder houdt in het rantsoen geen rekening met verdringing van krachtvoer of andere voedermiddelen bij het voeren van de Feedbeet. “De koeien vreten het extra en dus nemen ze meer voer op.”
Naast dikke melk noemt de melkveehouder nog een paar voordelen van de teelt van voederbieten. “Ze geven een enorme opbrengst van 100 tot 130 ton per hectare, dat betekent ongeveer 12 cent per kilo aan kosten. Bovendien zijn voederbieten gezond voor de koeien en hebben ze een gunstige BEX omdat ze laag in fosfaat zitten.”
Lees verder onder de foto

Pieter Karst Bouma: "De koeien zijn er gek op." - Foto: KWS
Pieter Karst Bouma: "De koeien zijn er gek op." - Foto: KWS

De voederbieten deden in 2014 hun intrede op het bedrijf van Pieter Karst. “We zijn een extensief bedrijf, dus ik zocht naast gras en maïs nog andere rendabele gewassen.” In 2015 zaaide hij één hectare als proef, van alle 200 hectare aan voederbieten die er in Nederland te vinden waren. “De sleufsilo puilde uit.” Inmiddels is het areaal bij Pieter Karst gegroeid naar drie hectare. “Het vraagt een akkerbouwmatige aanpak,” noemt hij als aandachtspunt. Jaarrond vers voeren is het mooist, omdat de bieten dan smakelijk zoet blijven. Echter, na 15 april mogen de bieten niet meer op één hoop liggen. “We versnipperen ze en slaan ze op in een plastic slurf,” vertelt Pieter Karst. “Zo kunnen we de koeien elke dag voederbieten voeren.”

Voor het teeltseizoen 2021 het biologische ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) en voor de gangbare teelt het ras LAURENA KWS beschikbaar. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt.

Lees verder onder de foto

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers. - Foto: KWS
Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers. - Foto: KWS

Voor (klei) percelen zonder rhizoctonia wordt het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarrapercentage geadviseerd.

Meer informatie over KWS Feedbeet is te verkrijgen bij je regionale KWS-adviseur (www.kwsmaiszaad.com/nl/contact) of op www.kwsmaiszaad.com/products-category/feedbeet.