Rundveehouderij

Partner

Nu doorzaaien of afwachten?

Na de extreme droogte begint het verdroogde gras zich aardig te herstellen. Maar is het herstel van een deels verdroogde grasmat voldoende? Hoe weeg je af of je nu moet doorzaaien of dat het gras zich vanzelf herstelt?

1 krachtige spruit Engels per dm2

Cruciaal is de norm van ‘1 krachtige spruit Engels raai per dm2’. Als deze aanwezig is dan kun je de zode met goed management dicht laten trekken. Door frequent te grazen of kort te maaien kan de mat door uitstoeling dicht trekken.

Nu grasland inspecteren

Na de regenbuien is het gras op veel plaatsen weer aan de groei en kun je de goede grassen zoals Engels (paarse voet) en timothee (grijs met gedraaid blad) goed herkennen. Verwar timothee echter niet met kweek.

Grassen determineren en herkennen

Open plekken zijn nu goed herkenbaar. Als je wacht tot het voorjaar dan zijn de open plekken gevuld met straatgras en/of ruwbeemd. Bij doorzaaien in het voorjaar moet je eerst het ruwbeemd en straatgras wiedeggen voordat je door kunt zaaien. Open plekken dit najaar doorzaaien heeft een veel betere slagingskans vanwege een hogere bodemtemperatuur en minder concurrentie van de bestaande grassen. Zo breng je het grasland weer op orde voor een optimale productie in 2019.

Open plek wordt gevuld door nieuw gras.
Open plek wordt gevuld door nieuw gras.

Nu doorzaaien

Grasland met open plekken kun je uitstekend doorzaaien met COUNTRY MilkMore 14 of COUNTRY Super Doorzaai. Beide mengsels bevatten 100% tetraploid Engels raaigras dat snel kiemt, ook als de bodemtemperatuur wat lager is. In COUNTRY MilkMore 14 worden rassen ingezet met een verhoogde voederwaarde. Een goede verteerbaarheid zorgt voor extra ruwvoeropname en meer rust in de pens.

Algemene aandachtspunten bij doorzaaien in het najaar:

  • Verwijder onkruid en onkruidgrassen met herbiciden en/of wiedeg.
  • Maai de oude zode kort zodat het nieuwe gras voldoende licht krijgt.
  • Gebruik een doorzaaimengsel met vlot groeiende rassen zoals COUNTRY Super Doorzaai of COUNTRY MilkMore 14 met 100% tetraploid Engels raaigras dat kiemt bij een lagere bodemtemperatuur. Gebruik bij doorzaai 15-25 kg/ha.
  • Bij doorzaai in september kan rode of witte klaver worden toegevoegd maar de slagingskans is met klaver kleiner dan met gras. Zaai klaver ondiep (0,5 cm) en kies zaad geënt met rhizobium. Zorg voor een pH van minimaal 5,0. Populaire rassen zijn Liflex of Bianca witte klaver en Taifun of Harmonie rode klaver.
  • Houd de oude zode kort in het najaar zodat de nieuwe grassen zich goed kunnen ontwikkelen voor de winter.

Doorzaai al terugverdiend in voorjaar

De kosten van doorzaai zijn € 125 – 150 per ha. Een geslaagde doorzaai kan al in de eerste voorjaarssnede worden terugverdiend. Maar het effect van doorzaai zie je ook in latere snedes terug met meer opbrengst en een betere graskwaliteit. Moderne grasrassen hebben bovendien een hoger opbrengstpotentieel. De opbrengstverbetering bedraagt ongeveer 0,5% per jaar. Op de Rassenlijst vind je daarom ook opbrengstverschillen van meer dan 5% tussen rassen.