Rundveehouderij

Partner

Benut opheffen scheurverbod voor herstel verdroogd grasland

Met het opheffen van het scheurverbod mag op alle gronden de versleten grasmat vóór 31 augustus vervangen worden. Dit biedt kansen om de droogte schade te herstellen en de kwaliteit van het gras fors te verbeteren.

Augustus scheurmaand

Van oudsher is augustus de scheurmaand. Nu er door de droogte veel schade is ontstaan aan het grasland biedt opheffing van het scheurverbod dé mogelijkheid voor vernieuwing.

Ideaal voor inzaai rietzwenk en klaver

Inzaai van rietzwenk en klaver heeft de beste slagingskans bij een hoge bodemtemperatuur. Ná 15 september inzaaien wordt daarom afgeraden. De tijdelijke vrijstelling van het scheurverbod biedt melkveehouders nu de mogelijkheid om droogtetolerant grasland met rietzwenk aan te leggen. Het graszaadmengsel GreenSpirit●Structuur met NutriFibre bestaat voor 85% uit zachtbladig rietzwenk.

Rietzwenk, al dan niet in combinatie met klaver, is van alle grassen het best bestand tegen droogte. De plant haalt met zijn lange wortels het vocht diep uit de bodem waardoor het gewas doorgroeit wanneer andere grassen afhaken.

Goede voorjaarssnede

Graslandvernieuwing in augustus betekent een goede voorjaarsoogst van volgend jaar. Doordat er gebruik gemaakt wordt van de nieuwste genetica neemt zowel de opbrengst als kwaliteit van het gras/ruwvoer toe.

Betere arbeidsplanning

Grasland scheuren in augustus past ook prima in de arbeidsplanning van veehouders en loonwerkers. Het bestrijden van kweek en zuringen is dan het meest effectief omdat de sapstromen in de plant naar beneden gaan. Gezien de droge omstandigheden kunnen in augustus tevens storende grondlagen goed aangepakt worden. Zowel voor diepgronden als eventueel draineren is de maand augustus ideaal.

Bemesten niet noodzakelijk

Het voordeel van vernieuwen van het grasland in augustus is dat de nieuwe grasplanten ruim voldoende voedingstoffen halen uit de verteerde oude grasmat. Bemesten met drijfmest of kunstmest is niet nodig. Wel is het verstandig de pH van de bodem te onderzoeken en eventueel te bekalken. Met een optimale pH is het gras in staat fosfaat, stikstof en andere mineralen beter te benutten. Houd er rekening mee dat in het jaar van vernieuwen er 50 kg N uit drijfmest minder mag worden uitgereden. Vandaar dat melden van graslandvernieuwing bij de overheid nog verplicht is.

Lees meer over het aanmelden van graslandvernieuwing op de site van RVO.