Rundveehouderij

Partner

Praktijk centraal tijdens Top-opleiding Melkveehouderij

Verbeteren van de diergezondheid op een melkveebedrijf kost tijd en energie, maar levert aan het eind van de streep veel meer op.

Dat zegt Tine van Werven. Zij is een van de gastdocenten van de top-opleiding Melkveehouderij van het Wellantcollege. “Aankoop van één ziek kalf kan het werk van jaren tenietdoen.”

De top-opleiding Melkveehouderij van twintig dagen is gericht op het dagelijks management op het melkveebedrijf. Tien thema’s komen aan bod, variërend van grasland tot huisvesting en van diergezondheid tot financiën. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats op een melkveebedrijf. Op dit moment volgen 14 jonge boeren de opleiding.

Universitaire praktijk

Tine van Werven is werkzaam aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en in de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) in Harmelen (U).

Zo’n 330 melkvee- en 40 varkenshouders en daarnaast 700 schapen- en geitenhouders vertrouwen de veterinaire zorg op hun bedrijf toe aan de dierenartsen van deze praktijk. Van Werven is specialist op het gebied van uiergezondheid en houdt zich veel bezig met het verminderen van het gebruik van antibiotica.

Bedrijfsmanagement

Van Werven neemt tijdens de opleiding het onderdeel diergezondheid voor haar rekening. “Mijn kernboodschap is dat een betere gezondheid van de dieren tijd, geld en positieve energie oplevert. Het is allemaal kwestie van management. Huisvesting, voeding en hygiëne – alles heeft effect op de gezondheid van de veestapel. Wie er op al die terreinen een schepje bovenop doet, ziet het gebruik van diergeneesmiddelen snel dalen.”

Tine van Werven is uiergezondheidsspecialist aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Tine van Werven is uiergezondheidsspecialist aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Dat kost tijd, geeft Van Werven onmiddellijk toe. “Vaker de ligboxen uitkrabben neemt natuurlijk tijd in beslag. Maar zieke dieren in de veestapel kosten nog veel meer tijd. En geld.”

Resistentie bacteriën

Resistentie van bacteriën in de humane geneeskunde is een aspect dat zij tijdens de opleiding aan de orde stelt. “Daar heeft de veehouderij ook haar verantwoordelijkheid in te nemen. Het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij is de laatste jaren enorm afgenomen, dat doen we in Nederland erg goed. Maar toelichten wat we verstaan onder verantwoord antibioticumgebruik blijft belangrijk, zeker voor de jonge veehouder van de toekomst.”

‘Een betere diergezondheid levert tijd, geld en positieve energie op. Het is een kwestie van management’

Naast uiergezondheid komen ook de dierziekten IBR, BVD en Neospora aan de orde. Wat betreft IBR en BVD wordt binnenkort een start gemaakt met een landelijke aanpak om de twee dierziekten te bestrijden. De virusziekten IBR en BVD berokkenen Nederland jaarlijks tientallen miljoenen euro’s schade. Door deze aandoeningen verder terug te dringen verbetert ook de diergezondheid en het dierwelzijn en zal het gebruik van antibiotica verder dalen.

Bewustwording

“Deze virusziekten kun je op allerlei manieren in je veestapel krijgen”, zegt van Werven. “Voorkomen is vooral een kwestie van bewustwording. Ik laat de deelnemers een lijst van mogelijke insleeproutes maken en vervolgens bespreken we de mogelijkheden om die routes te blokkeren.”

Altijd omkleden

Bedrijfshygiëne is hierbij het kernwoord. Van Werven: “Bezoekers in de stal horen zich bijvoorbeeld altijd om te kleden. Ook al zegt zo’n de erfbetreder: ‘ik ben over twee minuten weer weg’. Er moet dus altijd schone bedrijfskleding klaar liggen. Ik snap best dat het lastig is om iemand terecht te wijzen, maar dat is uit het oogpunt van diergezondheid toch echt noodzakelijk.”

Aankoop van dieren kan ook dramatisch uitpakken. Via een kalf kan de hele veestapel worden besmet. Je kunt niet alert genoeg zijn.”

Het kost haar geen moeite om de deelnemers bij de les te houden. “Ik probeer de theorie vanuit mijn praktijkervaring toe te lichten en gebruik hier veel voorbeelden vanuit het veld voor. Dat maakt deze opleiding zo interessant voor jonge boeren.”

Neem voor meer informatie over deze opleiding contact op met Fleur van Bockel via telefoonnummer 030 – 634 51 87 of mail naar cursussentraining@wellant.nl