Rundveehouderij

Partner

Eiwit en zetmeel van eigen grond

Jaarrond wisselteelt van maïs en Snelle Lente Rogge (SLR) is hét antwoord op de 65% eiwit-eis binnen de grondgebonden melkveehouderij.

De commissie Grondgebondenheid heeft begin dit jaar een rapport opgesteld met als doel: een toekomstbestendige melkveehouderij. Hierbij is de stip op de horizon dat de melkveehouderij in Nederland vanaf 2025 minder afhankelijk gaat zijn van mondiale eiwitbronnen. Dit voor behoud of verbetering van de maatschappelijke acceptatie, als basis voor een goede milieukwaliteit en leefomgeving en versterking van het economisch perspectief.

Minimaal 65% eiwit van eigen grond al in 2020 mogelijk en niet pas in 2025

Er is 7 jaar de tijd de tijd om te anticiperen op een nieuwe bedrijfssituatie waarbij minimaal 65% eiwit van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving gehaald moet worden. De sector wordt hierbij uitgedaagd om deze grondgebondenheid, die bindend is, te realiseren. Als dit door de commissie als zodanig is bedoeld, dan is dit signaal door KWS in ieder geval serieus opgepakt en op een praktische manier uitgewerkt.


 • Stand van Snelle Lente Rogge eind april-begin mei. -Foto'S: KWS

  Stand van Snelle Lente Rogge eind april-begin mei. -Foto'S: KWS

 • Stand eind april: links gangbare rogge, rechts Snelle Lente Rogge.

  Stand eind april: links gangbare rogge, rechts Snelle Lente Rogge.

Introductie jaarrond eiwit- en zetmeelteelt op hetzelfde perceel

Om naast de teelt van gras, op een eenvoudige en doeltreffende manier te voldoen aan de 65% eiwit eis als onderdeel van Grondgebondenheid, introduceert KWS het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma. Praktisch gezien komt het er hier op neer dat na de teelt van een maïsras, die door een vroege afrijping in de kolf, eind september rijp geoogst kan worden, er op hetzelfde perceel Snelle Lente Rogge gezaaid wordt. Deze rogge, die speciaal ontwikkeld is als voedergewas en hoge ds- en eiwitopbrengsten haalt, wordt vervolgens eind april als gehele plant silage geoogst, waarop vervolgens het perceel weer gebruikt kan worden voor de teelt van maïs.

Dit zijn de voordelen van de teelt van Snelle Lente Rogge in combinatie met vroege maïs

 • Maïs, wat zeer vroeg-vroeg moet zijn korrelafrijping, produceert naast 16-22 ton drogestof ook 1.200-1.600 kg eiwit en 8.000 kg zetmeel per hectare.
 • Maïs en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met maïs en Snelle Lente Rogge t.o.v. ± 1.600-1.800 kg met gras).
 • Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 4.000-4.500 kg ds per ha en 16-19% eiwit bij oogst eind april een duidelijk hogere ds-opbrengst als gangbare snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras.
 • Maïs en Snelle Lente Rogge halen daarmee samen dan ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare.
 • Snelle Lente Rogge fungeert door zaai op ten laatste 1 oktober als vanggewas van overtollige stikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling.
 • Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is een effectieve CO2-vastlegging een feit.
 • De wortel- en stoppelmassa van Snelle Lente Rogge brengt organische stof. 
 • Door de diepe beworteling van Snelle Lente Rogge verbetert de bodemstructuur.
 • Een diepe beworteling en het achterlaten van wortel- en stoppelmassa heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid.
 • Snelle Lente rogge neemt ongeveer dubbel zoveel stikstof op in de bovengrondse biomassa als Italiaans Raaigras.
Gehakselde silage na de oogst van Snelle Lente Rogge.
Gehakselde silage na de oogst van Snelle Lente Rogge.

Vroege afrijping nodig

Belangrijk is om de Snelle Lente Rogge te telen naast een maïsras, waarvan bewezen is dat deze vroeg afrijpt in de kolf. Op die manier kan tijdig geoogst worden, wordt de maximale ds-opbrengst en optimale energiedichtheid met de vroegrijpe maïs behaalt. De oogst geschiedt door de rogge te maaien en te laten voordrogen in het zwad gedurende 1 dag. Vervolgens kan er gehakseld en ingekuild worden bij 28-32% ds.

Geschikte maïsrassen voor teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge zijn voor Noord Nederland de zeer vroege rassen Autens en Megusto. Voor Midden- en Zuid-Nederland zijn naast Megusto, ook Benedictio en Genialis zeer geschikt. Snelle Lente Rogge is hiermee na maïs een wisselgewas dat geen geld kost, maar juist geld oplevert.

Met Snelle Lente Rogge wordt op een duurzame manier gewerkt aan biodiversiteit. Vroege maïs in combinatie met Snelle Lente Rogge levert de schoonste ecologische footprint. De combinatie levert de laagste uitstoot aan broeikasgassen, het minste/efficiëntste verbruik aan water, de laagste ammoniakemissie, de minste nitraatuitspoeling en de hoogste binding aan CO2. Dit resulteert in het gegeven dat het komende seizoen al meerdere duizenden hectares met Snelle Lente Rogge worden gezaaid. Om telers alvast kennis te laten maken met Snelle Lente Rogge, heeft KWS verspreidt over het land demovelden aangelegd.

Stand van Snelle Lente Rogge (links) ten opzichte van gangbare rogge (rechts) in het vroege voorjaar.
Stand van Snelle Lente Rogge (links) ten opzichte van gangbare rogge (rechts) in het vroege voorjaar.

Adviesteelt voor maïs én Snelle Lente Rogge

 1. Noord-Nederland: teelt en oogst van maïs als MKS van het ultra vroege maïsras Autens in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober.
 2. Noord-Nederland: teelt en oogst van silomaïs van de zeer vroege maïsrassen Autens of Megusto in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober.
 3. Midden- en Zuid-Nederland: teelt en oogst van maïs als silomaïs of MKS van de zeer vroege – vroege maïsrassen Autens, Megusto, Benedictio of Genialis in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober.

 • Links gangbare rogge, rechts Snelle Lente Rogge.

  Links gangbare rogge, rechts Snelle Lente Rogge.

 • Stand demoveld Snelle Lente Rogge op 6 december 2018.

  Stand demoveld Snelle Lente Rogge op 6 december 2018.