Rundveehouderij

Partner

Hogere opbrengsten bij mais in ruitvorm

Na diverse proeven in binnen- en buitenland blijkt dat er hogere maisopbrengsten waarneembaar zijn bij mais gezaaid in ruitvorm. Voornamelijk in gebieden met schrale grondsoorten zijn de opbrengsten hoger ten opzichte van traditioneel zaaien.

Voor veehouderijbedrijven die niet in aanmerking komen voor derogatie brengt dit voordelen. Ook de huidige fosfaatregels bieden kansen voor zaaien in ruitvorm.

Traditioneel wordt mais gezaaid op een rijafstand van 75 centimeter en een tussenruimte in de rij van 14 centimeter. Mais in ruitvorm wordt gezaaid op een afstand van 37.5 en 28 centimeter in de rij. Dankzij GEOcontrol en elektrische aansturing van zaairijen op een Kverneland-precisiezaaimachine, ontstaat een nauwkeurig zaaipatroon. De zaairijen worden automatisch afgesloten, waardoor er onder andere geen overlap ontstaat en het plantje altijd op de juiste plek komt te liggen.

Foto's: Kverneland

Betere benutting van mest

Bij het zaaien in ruitvorm ontstaat een betere verdeling van de wortel. Op deze manier hebben de wortels meer bereik om mineralen op te nemen en is er een betere benutting van de (drijf)mest. Hierdoor kan het bouwland nog steeds op de 'normale' manier volvelds worden bemest en blijft de capaciteit van bemesten en zaaien maximaal, waardoor de kostprijs relatief laag blijft.

Optimale groeicondities

Uit de onderzoeken komt verder naar voren dat er een hogere fotosynthese mogelijk is via een gelijkmatige verdeling van de ruimte, met tot wel 10% meer rendement als resultaat. In de praktijk schept een rijenafstand van 37.5 centimeter de optimale groeicondities, omdat in dat geval alle planten zich zonder problemen even snel ontwikkelen, dankzij een betere opname van water, mest en zon.