Rundveehouderij

Partner laatste update:22 sep 2016

Alles-in-één-oplossing voor passende ruwvoervoorraad

De ruwvoerteelt laat dit seizoen niet zo veel te wensen over. De groei is normaal, maar kwaliteit en kwantiteit lopen lokaal uiteen door de grillige neerslag tijdens het groeiseizoen.

In sommige regio's is lokaal veel regen gevallen waardoor op sommige percelen de maisopbrengst tegen valt. Met name beneden de rivieren is er sprake van opbrengstderving, met minder droge stof per hectare. Daardoor varieert de ruwvoeropbrengst per bedrijf flink.

Puzzel voor passende ruwvoervoorraad

Het wordt op menig bedrijf dan ook nog een puzzel om de ruwvoervoorraad op het gewenste niveau te krijgen. Voor de aan- en verkoop van ruwvoer maakt Farmel Feed optimaal gebruik van het uitgebreide netwerk in de sector. We hebben een adequaat overzicht van beschikbaar aanbod, en kunnen op korte termijn kan inspelen op ruwvoervragen van melkveehouders.

We hechten waarde aan directe contacten. Het is een dynamische benadering van de markt, waarbij langdurige relaties het doel zijn, maar niet met de gedachte om stilzwijgend te leveren op basis van routine. Directe contacten zijn nodig om levering optimaal af te stemmen op de actuele ruwvoerbehoefte op een melkveebedrijf, een voorwaarde om aan te sluiten bij de kwaliteitsslag die gemaakt wordt in het voermanagement op melkveebedrijven.

Steeds meer op stam

Om kwaliteit te borgen kopen we steeds meer gewassen op stam, waardoor we de teelt in eigen beheer hebben. Deze eigen levering af land neemt toe, waarbij een inschatting van de verwachte vraag naar ruwvoer leidraad is voor het gehuurde aantal hectares op stam. Hierdoor halen we werk weg bij de klant, die zich bij levering evengoed verzekerd weet van een goede kwaliteit ruwvoer. Dat ruwvoer is verwerkt door loonwerkers waarmee we veel samen werken.

De levering op erf gaat op maat, want we nemen het hele logistieke traject voor onze rekening. Het is de alles-in-één-oplossing, waarmee we klanten zorgen en werk uit handen nemen. Daarbij wordt de kwaliteit in het hele traject geborgd door de samenwerking met uitsluitend gecertificeerde bedrijven. Al het voer wordt onder GMP+-condities vervoerd. We werken zelf onder GMP+-erkenning en doen mee aan het monitoringsprogramma van Securefeed. Dat betekent dat periodiek ruwvoermonsters worden getest op ongewenste stoffen, een extra garantie voor veilig voer.

Farmel Feed huurt grond om in eigen beheer gewassen te telen, maar koopt en verkoopt ook gewassen op stam.</p>
<p><em>Foto: Farmel Feed</em>
Farmel Feed huurt grond om in eigen beheer gewassen te telen, maar koopt en verkoopt ook gewassen op stam.

Foto: Farmel Feed

Vast maandbedrag voor jaarrond levering

We hebben een breed aanbod van strooisels, ruwvoeders, krachtvoeders, bijproducten en mengmeststoffen. We bieden de mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand jaarrond producten te krijgen. Steeds meer melkveehouders maken gebruik van deze dienst, om zo de kosten gelijkmatig te verdelen. De verrekening van de geschatte en de werkelijk geleverde producten vindt per kwartaal plaats.

Onze afzet in de biologische sector groeit snel. Melkveehouders die omschakelen van gangbaar naar biologisch en zich oriënteren op de biologische ruwvoermarkt kloppen vaak aan in Emmeloord, onze vestigingsplaats in het hart van een regio met veel biologische akkerbouw. Door deze centrale ligging en de vele contacten met telers in de polders hebben we goed zicht op het biologische ruwvoeraanbod. Met die kennis vinden we afzet voor akkerbouwers en bedienen we melkveehouders op maat met advies en biologisch ruwvoer en bijproducten.

Strooisel kan voor een vast bedrag per maand jaarrond geleverd worden.</p>
<p><em>Foto: Farmel Feed</em>
Strooisel kan voor een vast bedrag per maand jaarrond geleverd worden.

Foto: Farmel Feed