Rundveehouderij

Partner

Meer melk door hogere graskwaliteit

Graslandvernieuwing zorgt niet alleen voor meer massa in de kuil. Door het toepassen van nieuwe genetica, en mengsels die precies zijn toegespitst op uw bedrijfssituatie, stijgt ook de kwaliteit van gras en ruwvoer flink. Zelfs bij lagere bemestingsnormen.

Een gemiddeld weiland in Nederland is veertien jaar oud en bestaat voor 30 tot 40% uit slechte (onkruid)grassen als kweek, ruwbeemd, witbol en straatgras. Van deze weilanden komt een veel lagere kwaliteit kuilgras dan van een nieuwe weide. Bekijk de tabel voor een vergelijking van de voederwaarde van onkruidgrassen.

Tabel <em>Voederwaarde van onkruidgrassen</em>.
Tabel Voederwaarde van onkruidgrassen.

Waar Engels raaigras in mei een VEM scoort van 981 blijven de meeste andere onkruidgrassen onder de 900 VEM. In augustus/september zakken de onkruidgrassen zelfs onder de 800 VEM terwijl Engels raaigras nog boven de 850 VEM blijft.

Herkennen van (onkruid)grassen

Het herkennen van (onkruid)grassen is de eerste stap naar een goed grasland. De GraslandApp is een handig hulpmiddel dat u helpt grassen te herkennen. Download de GraslandApp gratis in Appstore en Playstore.

Meer melk door hogere graskwaliteit

Nieuwste genetica

Los van de kwaliteit is ook de hoeveelheid gras van de oude weide lager dan van een weide met de nieuwste genetica. Melkveehouders die hun land efficiënt willen benutten - en aankoop van voer willen beperken - kiezen daarom voor graslandvernieuwing.
Investeren in graslandvernieuwing kan financieel altijd uit. Het opnieuw inzaaien van een perceel kost u ongeveer €1.000 per hectare. U verdient de kosten in het eerste jaar terug doordat het weiland gemiddeld 30% meer gras produceert van een hoge kwaliteit: 960 VEM in plaats van 900 VEM.

Doorzaaien is nóg goedkoper dan inzaaien. Bij doorzaaien in het najaar verdient u de kosten al terug met de eerste snede het jaar erop.

Benodigde hoeveelheid VEM voor melkproductie

Een voorbeeld maakt het belang van graslandvernieuwing meteen duidelijk. Een koe die 10.000 kilo melk produceert heeft in het gras 941 VEM nodig als ze 10 kilo droge stof uit gras vreet en 5 kilo snijmais met 980 VEM. Als de gemiddelde graskuil 883 VEM bevat, komt de productie op 8.000 liter per koe uit. Daalt de VEM-waarde van gras naar 826, dan daalt de melkproductie in dit geval naar 6.000 liter per koe.

Grofweg kan gesteld worden dat voor elke 50 VEM per kilo gras die een koe misloopt, zij 1 kilo ruwvoer minder vreet door een tragere vertering. Omdat ook de krachtvoergift in dit geval lager is, daalt de melkproductie met 2.000 liter per koe per jaar.

Tabel <em>Benodigde hoeveelheid VEM voor productie van melk</em>.
Tabel Benodigde hoeveelheid VEM voor productie van melk.

Graszaadmengsel dat past bij uw bedrijf

Wanneer u uw grasland vernieuwt, maak dan meteen een keuze voor een mengsel dat het beste bij uw bedrijfssituatie past. De ideale graskuil bevat 950 VEM, 18% ruw eiwit en 480 gram NDF (celwanden). Zeker nu de maximaal toe dienen hoeveelheid mest beperkt wordt, komt de eiwitvoorziening in het gras onder druk te staan. Het GreenSpirit-assortiment biedt u verschillende mengsels met elk zijn specifieke eigenschappen.

Vernieuw uw grasland en kies een mengsel uit het <a href="http://www.barenbrug.nl/weidemengsels">GreenSpirit</a>-assortiment dat het beste bij uw bedrijfssituatie past.
Vernieuw uw grasland en kies een mengsel uit het GreenSpirit-assortiment dat het beste bij uw bedrijfssituatie past.

Lees hier meer over weidemengsels van Barenbrug.