Rundveehouderij

Partner

Breng bodemfosfaat boven de grond

Het geheim van een uitstekende mineralenbenutting in de bodem zit hem in lange wortels.

Grassen die diep wortelen, halen het meeste water naar boven (dus minder droogteschade) en voorkomen dat mineralen als stikstof en fosfaat uitspoelen naar het grondwater. De extra beschikbare mineralen geven de groei het gewas een impuls.

De lange wortels van rietzwenk (NutriFibre) zijn de verklaring van de uitstekende mineralenbenutting van het gewas. De wortels bereiken een diepte van 105 centimeter en zorgen ervoor dat er vrijwel geen enkele mineraal verloren gaat.</p>
<p><em>Foto: Barenbrug</em>
De lange wortels van rietzwenk (NutriFibre) zijn de verklaring van de uitstekende mineralenbenutting van het gewas. De wortels bereiken een diepte van 105 centimeter en zorgen ervoor dat er vrijwel geen enkele mineraal verloren gaat.

Foto: Barenbrug

Bodem en gewassen spelen een cruciale rol bij het voorkomen van mineralenverliezen. De verschillen tussen de verschillende grasrassen en mengsels zijn groot. Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) wortelt tot 105 centimeter diep en heeft een mineralenbenutting van 96%. Engels raaigras haalt een benutting van maximaal 80%. Oude graslanden doen het slecht. Die scoren niet hoger dan 40%.

Hoge drogestofproductie

Onderzoek toont aan dat er een groot verschil zit in de hoeveelheid fosfaat die een bepaalde grassoort nodig heeft om een kilogram droge stof te produceren. Het blijkt dat zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) 15% minder fosfaat nodig heeft voor de productie van een kilo droge stof dan Engels raaigras. Engels raaigras is op zijn beurt weer efficiënter dan timothee.
Nog belangrijker dan de hoge opbrengst is de vraag of het gewas in staat is om 23% meer ruw eiwit te produceren van 1 kilo fosfaat. Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) bewijst ook hier zijn voordeel.

<a href="http://www.barenbrug.nl/veehouderij/vaknieuws/breng-bodemfosfaat-boven-de-grond">NutriFibre</a> houdt mineralen in de kringloop.
NutriFibre houdt mineralen in de kringloop.

Het scoort hoog in het eiwitgehalte, houdt de mineralen in kringloop en maakt extra aanvoer van fosfaat overbodig. Dat betekent dus een dubbel voordeel omdat veehouders minder eiwitrijk voer (lees: fosfaat) hoeven aan te kopen.

Grafiek <em>Verschil in drogestofopbrengst en verschil in ruw eiwitproductie per kilo fosfaat</em>
Grafiek Verschil in drogestofopbrengst en verschil in ruw eiwitproductie per kilo fosfaat

Lage kostprijs kilo melk

Minder voer aankopen is een belangrijk strategisch argument. De lage melkprijs van dit moment dwingt melkveehouders immers kritisch naar de kosten te kijken. Een hoge ruwvoerproductie met goede VEM- en eiwitgehaltes geeft een besparing op de aankoop van duur voer. Een kostenvoordeel dat voor elk melkbedrijf duizenden euro's per jaar betekent.
De kansen voor melkveehouders om meer voer van eigen grond te halen zijn legio. Het beter benutten van de capaciteit van de grond is echter een belangrijk aspect hierin. Volgens accountantskantoor Dirksen Management Support halen melkveehouders gemiddeld 9.000 kilo droge stof (kg ds) van een hectare (ha), terwijl de praktijkproefvelden van Barenbrug aantonen dat op de meeste gronden een opbrengst van 14.000 kg ds/ha haalbaar is. Zachtbladig rietzwenk gooit hier nog een schepje bovenop. Met de juiste mengselkeuze is er dus voor elke melkveehouder nog veel te winnen.

NutriFibre is verkrijgbaar in het graszaadmengsel GreenSpirit Structuur.
Lees hier meer over NutriFibre.