Rundveehouderij

Partner

Laag fosfaatgehalte biedt extra ruimte

De mogelijkheid om extra koeien te melken op uw melkveebedrijf hangt deels af van het fosfaatgehalte in de mest. Hoe lager het fosfaatgehalte in dierlijke mest, hoe meer u mest kunt uitrijden op eigen land of koeien per hectare kunt houden.

Hoe verlaagt u het fosfaatgehalte in de mest? Bied uw melkvee ruwvoer aan met veel structuur. Daardoor wordt de herkauwactiviteit gestimuleerd en produceren de koeien meer speeksel. Het extra speeksel bevordert de penswerking van de koe. Hierdoor kunnen koeien meer fosfaat uit ruwvoer omzetten in melk en vlees en is het fosfaatgehalte in de mest lager.

Beste benutting van fosfaat in de bodem

Naast een laag fosfaatgehalte in de mest kunnen veehouders ook veel winst behalen bij de benutting van fosfaat en stikstof in de bodem. Graslandpercelen met zachtbladig rietzwenk realiseren een mineralenefficiëntie van 96%. De verschillende typen Engelse raaigrassen komen niet verder dan een mineralenefficiëntie van 40 tot 80%.

Laag fosfaatgehalte biedt extra ruimte

Flink wortelstelsel

De uitstekende mineralenefficiëntie is eenvoudig te verklaren door het enorme wortelstelsel van zachtbladig rietzwenk dat een diepte bereikt van wel 105 centimeter. Met 1 kilo fosfaat produceert rietzwenk 101 kilo droge stof. Engels raaigras realiseert met dezelfde hoeveelheid 87 kilo droge stof en timothee 82. Percelen met zachtbladig rietzwenk halen een grasopbrengst van 18.000 kilo droge stof per hectare per jaar.

Zachtbladig rietzwenk

Zachtbladig rietzwenk is verkrijgbaar in graszaadmengsels met de NutriFibre-technologie. Barenbrug past de NutriFibre-technologie toe in GreenSpirit●Structuur.

Laag fosfaatgehalte biedt extra ruimte