Rundveehouderij

Partner laatste update:29 apr 2016

Cruciale rol voor gras bij fosfaatrechten

Nu fosfaatrechten in Nederland een feit zijn, is efficiënt omgaan met het mineraal fosfaat nog belangrijker om ontwikkelruimte te behouden op het melkveebedrijf. Het grasmengsel speelt daarbij een cruciale rol.

De bodem evenals de gewassen die erop groeien spelen een steeds crucialere rol bij het voorkomen van mineralenverliezen.

Fosfaatbehoefte verschilt per grassoort

Naast stalmanagement en voermanagement zullen de bodem en gewassen die hierop groeien een steeds crucialere rol gaan spelen bij het voorkomen van mineralenverliezen. Onderzoek toont aan dat er een groot verschil is tussen grassoorten wat betreft de hoeveelheid fosfaat die nodig is om een kilo droge stof te produceren. Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) heeft 15% minder fosfaat nodig om een kilo droge stof te produceren dan Engels raaigras. Engels raaigras is op zijn beurt weer efficiënter dan timothee.

Cruciale rol voor gras bij fosfaatrechten

Groot wortelstelsel

De hoge mineralenbenutting van zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) is te danken aan het grote wortelstelsel en de enorme potentie van deze grassoort om de opgenomen voedingstoffen om te zetten in droge stof. Zachtbladig rietzwenk wortelt tot 105 centimeter diep en pikt alle mineralen in de bodem op. Uitspoeling komt nagenoeg niet voor.
De relatieve drogestofopbrengst van een mengsel met zachtbladig rietzwenk (GreenSpirit•Structuur met NutriFibre) ligt 19% hoger dan van een grasmengsel met 100% Engels raai. Door zijn uitgebreide wortelstelsel en hoge opbrengst gaat zachtbladig rietzwenk niet alleen efficiënt om met fosfaat. Ook in de stikstofbenutting (96%!) scoort dit gras hoog. Een hoge stikstofbenutting betekent dat het gras veel eiwit kan vastleggen. GreenSpirit•Structuur produceert per hectare 30% meer eiwit dan mengels met Engels raaigras. Hiermee besparen melkveehouders op aankoop van méér dan 1.000 kilo soja en raapschroot. Minder aanvoer van eiwitrijke gewassen op het melkveebedrijf is zeer voordelig voor de KringloopWijzer.

Minder aanvoer fosfaat op melkveebedrijf

Met GreenSpirit•Structuur snijdt het mes dus aan twee kanten. Enerzijds houdt een melkveehouder de eigen mineralen in een kringloop, anderzijds is er minder aanvullend voer nodig waardoor er minder fosfaat wordt aangevoerd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de veehouder om op het bedrijf binnen de eigen fosfaatreferentie meer koeien te houden of hoeft hij minder mest af te voeren.

Van hard- naar zachtbladig rietzwenk met NutriFibre-technologie

Barenbrug is de enige veredelaar die erin geslaagd is om hardbladig rietzwenk te veredelen naar zachtbladig rietzwenk. De grassoort is verkrijgbaar in het graszaadmengsel GreenSpirit•Structuur met de NutriFibre-technologie. Naast efficiënte benutting van mineralen (fosfor en stikstof) en een hoge drogestofopbrengst per hectare biedt GreenSpirit•Structuur de melkveehouder nog meer voordelen. Lees hier meer over de voordelen van NutriFibre.