Rundveehouderij

Partner

Meer aankoop gebruiksvee door fosfaatregels

Om de fosfaatproductie te beperken gaan melkveehouders jongvee van de hand doen, zo is de verwachting. Dat betekent dat ze meer gebruiksvee gaan aankopen. Daarbij is het van belang dat de melkveehouder zich goed oriënteert op het vee dat hij wil aankopen.

De aangekochte dieren moeten om te beginnen goed aansluiten bij de gezondheidsstatus van de eigen veestapel. Verder is oriëntatie op de gewenste prestatie van de koe belangrijk. De een let op de melkgift, de andere hecht veel waarde aan vet- en eiwitgehaltes, een derde kijkt vooral naar de fokgeschiedenis. Verder moet bij de keuze van het aan te kopen gebruiksvee rekening gehouden worden met de huisvesting, bijvoorbeeld het type stal waarin ze komen te staan.

Aankoop moet renderen

Een inventarisatie van wat de melkveehouder wil en zoekt is al met al noodzaak. Maar dat is niet het hele verhaal. In het hele traject tussen vraag en levering zit selectie, screening, transport en ook advies, want het gekochte vee is een belangrijke investering voor een melkveehouder. Het vee móet renderen op het bedrijf. En als partner kan Farmel Livestock bijdragen in de optimalisering van de melkveestapel door jongvee om te ruilen tegen melkgevende vaarzen.

Farmel Livestock besteedt veel aandacht aan genetica en gezondheid van het vee. Elk dier kan worden gescreend. Daarbij zijn vereiste veterinaire voorwaarden standaard geborgd met certificaten, maar bij verdergaande eisen wordt vee geleverd dat op basis van de gemaakt inventarisatie aansluit bij de gezondheidsstatus van het bedrijf (vrij van IBR en BVD).

Elk dier kan worden gescreend. Daarbij zijn vereiste veterinaire voorwaarden standaard geborgd met certificaten, maar bij verdergaande eisen wordt vee geleverd dat op basis van de gemaakt inventarisatie aansluit bij de gezondheidsstatus van het bedrijf.<br /><em>Foto: Farmel </em>
Elk dier kan worden gescreend. Daarbij zijn vereiste veterinaire voorwaarden standaard geborgd met certificaten, maar bij verdergaande eisen wordt vee geleverd dat op basis van de gemaakt inventarisatie aansluit bij de gezondheidsstatus van het bedrijf.
Foto: Farmel

Zelf dieren beoordelen

In direct overleg met de melkveehouder wordt de gewenste kwaliteit in kaart gebracht, waarna dieren zorgvuldig worden geselecteerd en indien nodig of gewenst gecontroleerd door een dierenarts. Melkveehouders kunnen mee om de dieren op locatie in binnen- of buitenland zelf te beoordelen. Dat kan ook op de maandelijkse fokveeveiling in Osnabrück, waar kwalitatief hoogwaardig vee wordt geveild met Farmel Livestock als vaste klant. In Duitsland en ook Denemarken is veel aanbod van kwalitatief goede vaarzen.

Lees meer over Bemiddeling in vee

Gecertificeerd vervoer

Voor het vervoer werkt Farmel Livestock met gecertificeerde transportbedrijven. Op internationale ritten worden Cattle Cruisers ingezet. De wagens hebben de standaarduitrusting voor goed vervoer met ventilatie, drinkvoorziening en een dikke laag stro; de transporteurs werken volgens de hoogst mogelijke hygiëne-eisen. Farmel ziet toe op het verladen en draagt zorg voor de benodigde im- en exportdocumenten.

Melk- en slachtvee exporteren

Farmel Livestock levert ook over de grens. Zo gaat er fok- en melkvee naar landen als Engeland, Polen, Marokko, Rusland en ook Turkije dat steeds meer melk- en ook slachtvee afneemt. Die toenemende vraag heeft Farmel doen besluiten om met een vaste distributeur te gaan werken in Turkije.

Daarbij zet de bemiddelaar in overleg deskundigen in om melkveehouders in Turkije en ook andere landen bij te staan in het verbeteren van zaken als voermanagement, veegezondheid en stalhygiëne. Dat gebeurt op basis van een bedrijfsplan, een aantal bedrijfsbezoeken en monitoring op afstand. Met het optimaliseren van bedrijfsprocessen verhogen de melkveehouders de melkproductie en daarmee ook het rendement van het door Farmel Livestock geleverde vee.

Een Cattle Cruiser van Dijkstra. Deze worden op internationale ritten ingezet.</p>
<p><em>Foto: Farmel</em>
Een Cattle Cruiser van Dijkstra. Deze worden op internationale ritten ingezet.

Foto: Farmel