Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Koeien & Kansen: stikstofbodemoverschot fors lager

Het bodemoverschot stikstof is bij de Koeien & Kansen-bedrijven fors gedaald vorig jaar.

Het stikstofbodemoverschot op de Koeien & Kansen-bedrijven ligt in 2019 gemiddeld op 118 kilo stikstof per hectare. Dit is ruim 50 kilo lager dan in 2018. Ondanks een lagere stikstof-input is de productie van stikstof uit gras en maïs in 2019 fors toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het stikstofbodemoverschot in 2017 en 2018 lag op respectievelijk op 150 en 170 kg N per ha.

Tot 100 kilo per hectare minder

Op veel Koeien & Kansen-bedrijven is in 2019 het stikstofbodemoverschot vaak tot 100 kilo stikstof per ha minder dan in 2018. Op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf is de input van stikstof ongeveer 400 kilo per ha. De helft van deze stikstof komt uit drijfmest (exclusief weidemest) en bijna 110 kilo per ha komt uit kunstmest.

Weidemest, depositie en mineralisatie dragen ieder grofweg 30 kilo stikstof per ha bij aan de gemiddelde input. Omdat sommige bedrijven aan de BES-pilot meedoen, komt het soms voor dat de stikstofgift per hectare uit drijfmest en weidemest boven de derogatienorm uitkomt. Met 400 kilo stikstofinput in 2019 was dit ongeveer 20 kilo per ha minder dan in 2018. Dit kwam vooral door wat minder toedienen van stikstof uit drijfmest.

Oogst stikstof via gewas

De oogst van stikstof via het gewas komt uit op 285 kilo per ha. Ruim 190 kg N per ha komt van graskuil, ruim 60 kg N per ha van weidegras en 25 kg N per ha komt van maïskuil. In 2018 lag de gemiddelde oogst iets boven de 250 kg N per hectare. Door ongeveer 30 kg N per hectare meer uit grasland te halen is de totale oogst van stikstof op de Koeien & Kansen-bedrijven met meer dan 10% gestegen ten opzichte van 2018. Dit droeg in belangrijke mate bij aan het lagere stikstofbodemoverschot.

Variatie in overschotten

Het blijkt dat het stikstofbodemoverschot tussen jaren behoorlijk kan variëren. De weersomstandigheden spelen daarin een belangrijke rol. Immers in het extreem droge jaar 2018 is er relatief weinig stikstof via graskuil gewonnen. Dit heeft geleid tot een hoger stikstofbodemoverschot. In 2019 hadden sommige bedrijven ook nog last van droogte. Toch is er, ondanks lagere stikstofinput, gemiddeld toch meer gras en maïs gewonnen dan het jaar ervoor. Dit zorgde voor een forse verlaging van het gemiddelde stikstofbodemoverschot in 2019 op de Koeien & Kansen-bedrijven.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Eén reactie

  • Kelholt

    Het RIVM heeft het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017' in juli 2019 gepubliceerd dus op het rapport voor het droge jaar 2018 hoeven we waarschijnlijk niet lang meer te wachten.

    Hulde voor het RIVM die anderhalf jaar na de laatste meting al een rapport kan publiceren. Dan kun je er tenminste nog wat mee!

Of registreer je om te kunnen reageren.