Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Grenswaarde koper in tankmelk vooral signaalfunctie

Vooral remmende factoren, zoals zwavel en ijzer, van invloed op concentratie koper in tankmelk.

Onderzoek van Royal GD naar een bovenste grenswaarde voor koper in tankmelk toont dat vooral remmende factoren van invloed zijn. Het onderzoek, dat in 2019 startte, stelde vast dat bedrijven met een hogere gemiddelde krachtvoergift vaker een hogere koperconcentratie in de tankmelk hadden. Er is een verband tussen het kopergehalte van het rantsoen en het gehalte in de tankmelk, maar dit verband is minder sterk dan bij de remmende factoren. Remmende factoren, zoals zwavel, molybdeen en ijzer gaan de koperopname in de darm tegen.

Weidegang

Het aandeel (kuil)gras in het rantsoen en het toepassen van weidegang kwamen in het onderzoek ook naar voren als factoren die van invloed kunnen zijn op het kopergehalte in tankmelk. Dit is niet opmerkelijk. Want (kuil)gras in het rantsoen is doorgaans de grootste leverancier van de remmende factoren molybdeen en zwavel. Ten slotte bleek het kopergehalte in de tankmelk gemiddeld lager bij bedrijven waar de koeien toegang hebben tot oppervlakte(sloot)water. Ook hier ligt de verklaring waarschijnlijk weer in de remmende factoren: slootwater is namelijk regelmatig rijk aan ijzer en sulfaat.

Signaal bij hogere concentratie koper

GD gaat bij de Mineralencheck meer aandacht besteden aan deze remmende factoren voor de koperabsorptie. Binnenkort zal de Mineralencheck-uitslag een signaal afgegeven bij een kopergehalte in de tankmelk dat hoger is dan 80 μg (microgram) per liter. Deze waarde staat niet gelijk aan een ruime kopervoorziening, maar heeft vooral een signaalfunctie. Het advies aan de veehouder is om het rantsoen te controleren. Stijgt de concentratie van koper in de tankmelk duidelijk of is de uitslag erg hoog, dan is het advies om het rantsoen en het water te controleren op een verandering (vermindering) in vooral remmende factoren.

Eén reactie

  • farmerbn

    Wat is nu het probleem? Zit er te veel koper in de melk?

Of registreer je om te kunnen reageren.