Rundveehouderij

Nieuws 16 reacties

Provincies: koe in wei blijft definitief vergunningsvrij

Koeien beweiden blijft vergunningsvrij, meldt provincie Drenthe namens alle twaalf provincies in Nederland.

Volgens de provincie is beweiden al onderdeel van de vergunning voor stalemissies. Beweiden is daarmee een normaal onderdeel van het boerenbedrijf.

Normaal onderdeel veehouderij

Drents gedeputeerde Henk Jumelet: “Het beweiden van weilanden door vee is al sinds jaar en dag een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij. De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan dat er vee in het landschap aanwezig en zichtbaar blijft. Beweiden is ook in termen van stikstofemissie gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij.”

Beweiden ‘leidt niet tot meer uitstoot’

De provincies redeneren dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. In lijn met het advies van commissie Remkes stellen de provincies dat beweiden daarmee niet kan leiden tot extra uitstoot dan als is vergund. Een afzonderlijke vergunning volgens de wet Natuurbescherming zal daarmee dubbel zijn.

Handhavingsverzoeken die bij provincies zijn binnengekomen door onduidelijkheid omtrent beweiding, worden allemaal afgewezen. Lopende en nieuwe vergunningsaanvragen voor stallen worden door provincies alleen beoordeeld op de uitstoot die vrijkomt uit stallen.

Positieve weigering

Vanaf nu zullen provincies een losse aanvraag voor beweiden in combinatie met stalemissies weigeren voor de beweidingsemissie, met aanvullende berichtgeving dat een vergunning hiervoor niet nodig is (‘positieve weigering‘). Als een veehouder weidegang gebruikt als emissiereducerende techniek in de aanvraag van een stalvergunning, dan kan dit nog steeds.

Positieve reacties bij LTO Noord, FDF-Drenthe en DAJK

“Wij zijn blij dat deze onzekerheid voor onze achterban is weggehaald en volgen de motivatie van onze gedeputeerde. Dit biedt perspectief, ook al zijn er nog de nodige urgente hobbels te nemen in dit dossier”, aldus Jan Bloemerts van LTO Noord.

Ook Farmers Defence Force (FDF), regio Drenthe is blij. “Wij hadden ook niets anders verwacht dan deze uitkomst. De uitspraak van de rechter was natuurlijk totaal onpraktisch en onwerkbaar”, zegt Meine Jongschaap van de FDF.

Roy Meijer van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) hoopt op meerdere positieve berichten in dit hoofdpijndossier die in lijn zijn met dit bericht.

Bemesting nog niet vergunningsvrij

Bemesting is daarentegen (nog) niet vergunningsvrij, al is dat ook de ambitie van provincie Drenthe. “Beweiden en bemesten waren altijd als duo gekoppeld, maar zijn nu beleidsmatig opgeknipt. Een opluchting voor boeren, nu op basis van advies van Remkes beweiden apart vrijgegeven kan worden. Een zeer positieve ontwikkeling”, aldus een woordvoerder van LTO Noord.

Om bemesting ook vergunningvrij te maken, is het eerst wachten op een rapport van de commissie Remkes. “Dat kan nog een paar weken duren. Ook moeten de neuzen van de andere elf provincies daarin dezelfde kant op staan.”

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  Betekent dit concreet dat de politiek macht de rechtelijke macht kan overrulen? Zo ja, dan snap ik niet dat het onderhandelen tussen LNV en het LC zo moeizaam verloopt.

 • farmerbn

  Dit spelletje is nog lang niet gespeeld. Weiden van vee op een voormalig akkerbouwbedrijf is iets anders dan op een veebedrijf die altijd bestond. Als je dat doortrekt is weiden op percelen die van akkerbouwers zijn gekocht ook het haasje. De anti-veehouderij- lobby gaat gewoon door met rechten. Iedereen automatisch een vergunning is beter dan zogenaamd vergunningsvrij.

 • melkveehouder .

  @farmerbn. Dat spelletje is inderdaad nog niet gespeeld. MOB heeft niet voor niets de handhavingprocedure ingetrokken. Ze zou de procedure gewonnen hebben en er was duidelijkheid. Duidelijkheid die Schouten in dit stadium van overleg met de agrarische sector niet kan gebruiken!

  Toezeggingen van de provincies/politiek zijn juridisch helemaal niets waard. Het beste bewijs is het feit dat volgens de politiek de PAS de juridische toets kon doorstaan, en de Raad van State deze opvatting aan flarden heeft geschoten. Ook toen is LTO door juristen gewaarschuwd. Zelfs een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.

  Een proefprocedure door LTO over bemesten en beweiden had uitsluitsel kunnen geven. Waarom doen ze dit niet?

 • peter uut het veen

  fdf weet zo goed allemaal. laat lekker die fdf een proefprocedure beginnen. als lto het gaat doen is het toch volgens de lezers hier toch nooit goed

 • Koeienboer

  Slim om het op te splitsen.. Het sympathieke deel laten ze vergunningvrij (weiden), het deel wat negatief klinkt (bemesten) mag je straks een dure vergunning voor gaan regelen waarbij je dmv de mei telling en aanvullende gegevens elk jaar weer gecontroleerd en misschien getolereerd wordt..

 • Alco

  Zo wie zo. Dom gezwets: "Vergunning voor beweiden".
  Hoe krijgt men dat in de bolle harsens.

 • ghsmale

  dat we nog mogen ademen zonder verguning.
  afgelopen weken heeft de politiek ze zich bezig gehouden met een echt probleem.
  straks maken ze zich weer druk om niks.

 • Maas1

  @Alco Het staat op de site van infomil al geruime tijd vermeld het stalsysteem met beweiding.

 • haj146

  @ melkveehouder, volgens mij zijn ze in Overijssel wel zon proefproces gestart. Dat bemesten nog niet vrijgesteld is baart zorgen. Het weiden is slechts een kleine overwinning. Nog een heeeel lange weg te gaan

 • melkveehouder .

  @haj146. Er is geen sprake van een kleine overwinning: beweiden is juridisch niet vrijgesteld hoewel door de politiek gesuggereerd. Men zegt slechts dat beweiden vrijgesteld blijft omdat er niet gehandhaafd zal worden en handhavingsverzoeken zullen worden afgewezen. Een toezegging op drijfzand. De rechtspraak heeft hierover het laatste woord. En juist dát is nog altijd niet uitgesproken!

 • piethermus1

  @gshmale. Ja. Als 99% van de Nederlanders, die alleen CO2 kan uitademen, zonder deze in potentie te kunnen binden via gewassen en bomen, omdat zij geen boer of bosbouwer zijn, vergunningplichtig worden, vind ik dat goed. En dat de 99% netto CO2-uitadamers/uitstoters dan aan ons mogen betalen die het vastleggen en zuurstof produceren. Bonus-males. de vervuiler betaalt. In dit geval de netto uitademer.

  Goed plan! (Als daar FDF zich eens hard voor maakte).

 • ghsmale

  @ piethermus, niet nog meer gekke regels we zijn al te veel van het pad af gedwaald

 • Alco

  Mens en dier zijn met ademen uitwerpselen altijd in balans met de voeding.
  Echter gaat het scheef bij de mens door riool en alle luxe waardoor industrie uitstoot.

 • Maas1

  We hebben nog geen C02 regelgeving in de zin van en de mens wordt er voor aanvang al bijgehaald..

  Veel wijsheid..Europa.

 • m.nieuweboer

  Zodra de vliegtuigen aan de grond bleven en het wegverkeer werd gehalveerd bleek ineens de lucht schoon en mooi blauw , en dat gebeurde in maart en begin april terwijl in die periode ook alle landerijen met drijfmest werden bemest.hieruit blijkt dat NH3 totaal geen invloed op lucht vervuiling heeft , waarvan acte politiek!!
  Meindert Nieuweboer

 • string

  Gaat het nog altijd over natuur gebieden. Mooie vruchtbare grond dat gemolesteerd is om er een stikstof arme vegetatie op te laten groeien. Vervolgen janken dat het niet in de hoedanigheid blijft bestaan, zoals het bedacht is. Misschien handig om te weten dat de natuur in transitie blijf tot het bos is
  en in een stikstofrijke omgeving al helemaal. De slimme mensen die dit bedacht hebben gaan vast nog wel eens proberen om waterlelies in de woestijn te laten groeien. Je kan toch iemand niet serieus nemen die over die natuurgebieden door blijven emmeren of is er toch een andere agenda??

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.