Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Melkweigering vaakst vanwege diergezondheid

Kwaliteitsproblemen hebben vorig jaar 134 maal geleid tot melkweigering door zuivelbedrijven.

In bijna alle gevallen ging het om kortdurende melkweigering. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) heeft vrijgegeven. De melkweigeringen betreffen minder dan 1% van alle leveranties, tekent het controle-orgaan aan. Niettemin geven de cijfers een duidelijk beeld van voorkomende problemen bij de melkaanvoer.

Herhaalde weigering

In 28% van de gevallen was sprake van een herhaalde weigering. Bij dertig bedrijven was sprake van twee gevallen van melkweigering in twee jaar tijd, in zeven gevallen is in dezelfde periode drie maal tot melkweigering overgegaan. Twee keer werd vorig jaar zelfs de erkenning ingetrokken bij een melkveebedrijf, wat betekent dat de drempel om weer te mogen leveren veel hoger is geworden en het ook veel meer tijd kost om weer te mogen leveren.

Celgetal te hoog

De meest voorkomende aanleiding voor melkweigering (47 keer ofwel in 35% van de gevallen) was een tekortschietende diergezondheidsbeoordeling of diergezondheidsstatus (een nadere definitie was nog niet te krijgen). Melkkwaliteitsproblemen in algemene zin waren echter een groter probleem. In bijna een kwart van de gevallen (32 keer) was het celgetal gedurende een periode tot drie maanden te hoog.

Bijna even vaak speelden er andere problemen met de melkkwaliteit, zoals een te hoog kiemgetal of salmonella. In 12% van de gevallen schoot de hygiëne op het bedrijf tekort en moesten op dat gebied zaken worden rechtgezet.

Het COKZ kon geen inzage geven in de vraag hoe de gegevens waren per melkstroom (gangbaar, biologisch of geit).

Eén reactie

  • HJ O R

    Melkkwaliteit overig zijn voor een (groot ) deel vriespunt problemen FC. Een deel van deze veehouders zijn overgestapt naar een andere melkverwerker. Hebben inmiddels geen problemen meer, wel was het soms moeilijk om de vertrekpremie te incasseren. Het stand punt van FC was immers kwaliteits problemen, de werkelijkheid is verkeerde normstelling.

Of registreer je om te kunnen reageren.