Rundveehouderij

Nieuws

Gedetailleerde gegevens over zuivelopslag bekend

Van de € 80 miljoen die de Europese Commissie beschikbaar stelt voor noodopslag van vlees en zuivel, gaat € 45 miljoen naar de vleessector en € 30 miljoen naar de zuivel.

Binnen het vlees is € 25 miljoen voor de rund-, en kalfsvlees-opslag en € 20 miljoen voor lamsvlees. De zuivelsector is volgens de eerste berichten niet ontevreden over de hoogte van de vergoedingen, zoals die nu bekend zijn gemaakt. Vanuit de vleessector valt meer kritiek te horen, met name vanuit Ierland.

Per product verschillend

De opslagvergoedingen zijn per product verschillend. Ook zijn de voorwaarden productspecifiek. Zo mogen boter en melkpoeder bij aanvang van de opslag niet ouder zijn dan zestig dagen en moet kaas juist weer enigszins uitgerijpt zijn. Bovendien zijn maximale volumes gesteld voor lidstaten, om herhaling te voorkomen de situatie in 2014, Toen nam Italië in zijn eentje het hele beschikbare opslagvolume voor kaas voor zijn rekening – met kaas die elke jaar toch al in de opslag gaat.

Boter en melkpoeder

Voor boter is de steun volgens de eerste berichten vastgesteld op € 9,83 per ton vast tarief en een dagvergoeding van 43 cent per ton. Voor mageremelkpoeder bedraagt de vergoeding € 5,11 per ton vast, terwijl de dagvergoeding 13 cent per ton bedraagt. Bedrijven moeten bovendien een zekerheid stellen van € 10 per ton. Voor kaas geldt een vaste vergoeding van € 15,57 per ton en een dagvergoeding van 40 cent per ton. De zekerheid bedraagt € 20 per ton. Het product met 90 tot 180 dagen in opslag blijven.

Voor rund- en schaapsvlees zijn naar verluid opslagvolumes vastgesteld van achtereenvolgens 25.000 en 36.000 ton. Kalfsvlees valt voor deze regeling onder de categorie rundvlees. Vergoedingen hiervoor zijn nog niet bekend geworden.

De commissie mikt er op dat het pakket per eind april van kracht wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.