Rundveehouderij

Nieuws

COKZ treft 32 overtredingen met kaas aan

Het tuchtgerecht van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) heeft vorig jaar 32 overtredingen van de kwaliteitsregelgeving voor kaas behandeld.

Dit meldt de zuivelcontroleur in het jaarverslag 2019. In 2018 ging het nog om 24 van dergelijke zaken. De zaken zijn in besloten zittingen afgehandeld.

De meeste overtredingen betroffen tekortkomingen bij kaasmerken Gouda Holland of Edam Holland met een beschermde oorsprongsaanduiding (BGA-kaas). Daarbij kan het gaan om zaken als te hoge vochtgehalten en te hoge vetgehalten in de droge stof of om een onjuiste of verwarrende etikettering.

Meeste overtredingen bij industrieën

Opvallend is dat de meeste boetes en waarschuwingen werden uitgedeeld aan industriële producenten of verpakkers. Slechts in 4 gevallen ging het om tekortkomingen bij boerenkaas. Ook waren er enkele overtredingen met BGA-geitenkaas en beschermde Noord-Hollandse kaas. Hoeveel zaken zijn afgehandeld met een boete en hoe hoog de boetes waren, vermeldt het COKZ niet. Er wordt slechts gemeld ‘in een aantal zaken geldboetes zijn opgelegd in verband met voor de consument misleidende aanduidingen op voorverpakkingen van Gouda Holland (kaas).’ En een enkel geval zijn in een zaak meerdere berispingen uitgedeeld.

Exportcertificaten met COKZ-verklaring

Het COKZ meldt ook dat het aantal aangevraagde exportcertificaten met een COKZ-verklaring en het aantal veterinaire verklaringen opnieuw is gegroeid in 2019 tot achtereenvolgens ruim 49.000 en 34.500 stuks. China blijft de belangrijkste ‘klant’ van exportcertificaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.