Rundveehouderij

Nieuws

Temperatuursom gaat snel omhoog

De temperatuursom is de afgelopen week tussen de 50 en 60 graden gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van NMI-Agro. De temperatuursom wordt gebruikt als richtlijn voor bepaling van het meest geschikte moment van de bemesting van grasland met kunstmeststikstof.

Op veel plaatsen is de temperatuursom als gevolg van een zachte week al gestegen tot boven de 300 graden, lokaal zelfs tot boven 350 graden. Dat betekent dat de kunstmest kan worden gegeven. Leidend is echter de draagkracht. Veel veehouders hebben al wel (een deel van) drijfmest uitgereden. Er wordt ook nog veel neerslag verwacht. Zeker bij meststoffen met een hoog nitraataandeel is het daarom beter nog even te wachten om uitspoeling van nitraat te voorkomen.

Temperatuursom gaat snel omhoog

Of registreer je om te kunnen reageren.