Rundveehouderij

Nieuws

Onderzoek naar verhogen grondwaterpeil bij De Marke

Melkveeproefbedrijf De Marke is bezig met een proef om de grondwaterstand te verhogen.

Melkveeproefbedrijf De Marke probeert samen met Waterschap Rijn en IJssel de grondwatervoorziening aan te vullen zodat het gebied minder verdroogd en er komend seizoen weer optimaal beregend kan worden. Vanaf januari dit jaar wordt er water vanuit het nabijgelegen afwateringskanaal de Veengoot naar de Markeplas gepompt. Deze 6 hectare grote plas ligt naast De Marke. Dat meldt Wageningen UR.

Grondwaterpeil lager dan ooit

De afgelopen droge jaren hebben veel effect gehad op de grondwaterstand op de droge zandgronden van De Marke in Hengelo (Gld). Volgens bedrijfsleider Zwier van de Vegte stond het grondwaterpeil afgelopen herfst lager dan ooit.

Jaren terug werd ook al geprobeerd water in het gebied vast te houden door water uit de Veengoot te pompen en via een slotenstelsel te infiltreren. Toen bleef de waterinfiltratie sterk achter bij de verwachting. Het ging om een project waar de provincie, het waterschap en waterbedrijf Vitens bij waren betrokken.

Ruim 40.000 kuub water

Na de afgelopen droge jaren ontstonden toch weer plannen voor extra infiltratie. Begin dit jaar is daarom op kleine schaal een pilot gestart. Nieuw is nu dat er nu ook water in de Markeplas wordt gepompt. Tot nu toe is de waterstand in de plas met 75 centimeter gestegen in een periode van een maand. Er is ruim 40.000 kuub water bijgekomen.

Slotenstelsel aanpassen

Er wordt nu nog gebruik gemaakt van pompen om het water uit de Veengoot naar de Markeplas en een nabijgelegen bos met greppels te pompen. De bedoeling is om op termijn het slotenstelsel aan te passen zodat het water vanzelf de Markeplas in stroomt en het water beter vastgehouden kan worden en infiltreren. Afhankelijk van de resultaten worden hier keuzes in gemaakt.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.