Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

CBb: ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein

Het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) is uitermate kritisch over het ontbreken van een knelgevallenregeling van de overheid voor het fosfaatrechtenstelsel. Richtlijnen van de eisen waar boeren aan moeten voldoen om voor de regeling in aanmerking te komen, ontbreken.

Volgens het CBb is het daarom niet vreemd van de tot nu toe gedane 600 uitspraken er maar zes in het voordeel van de veehouder zijn als het gaat om de individuele en buitensporige last (IDL).

Geen speelruimte

Het College heeft bijna geen speelruimte om tot een voor veehouders positieve uitspraak te komen, dat blijkt uit een recente overzichtsuitspraak.

In de overzichtsuitspraak over de werking van het fosfaatrechtenstelsel uit het CBb onverholen kritiek op LNV, de wetgever. Het CBb constateert dat de wetgever bewust heeft afgezien van een knelgevallenregeling.

Melkveehouders die vinden dat ze een IDL hebben, moeten volgens LNV een beroep doen op artikel 1 EP. In dit artikel is het recht op ongestoord genot van eigendom vastgelegd.

Lat ligt erg hoog

LNV heeft echter geen beleid opgesteld waaruit blijkt wanneer er sprake is van IDL, alleen welke stukken in aanmerking komen als bewijsstuk, namelijk bankrapport, een accountantsverklaring en financiële jaarstukken. Bovendien, zo stelt het CBb vast, gaat LNV als wetgever er zelf in bijna geen enkel geval van uit dat er sprake is van IDL.

Voor een geslaagd beroep ligt de lat erg hoog, aldus het CBb.

Lees ook: CBb: risico’s van investeringen liggen bij veehouder

Laatste reacties

 • kraats

  2e pfas- en stikstofdrama ....
  Het wordt tijd dat individuele ambtenaren en beleidsmakers na zo'n wanprestatie weer op het schavot komen.

 • RonaldB

  Op welke gronden kan een rechter een idl toewijzen wanneer er geen kader is?
  Is het een soort van Russische roulette of heeft rvo of het cbb ergens een beleidskader waar aan getoetst kan worden of er sprake is van een idl
  Zo niet, hoe kan men dan een uitspraak doen?

 • wmeulemanjr1

  Vreemde gang.......

 • kanaal

  rovers.

 • Bolder01

  Het is te hopen en van mij mag het ,LAAT AL DEZE ELLENDE OOK DE BELEIDS MAKERS MAAR MEE MAKEN, misschien komen ze nu binnen kort aan de beurt

 • Gradje 1966

  Hoe meer uitzonderingen er zijn hoe meer dat andere in moeten leveren .
  Iedere boer heeft kosten en dat er een hoop zijn die gewoon gebouwd hebben om gratis rechten te krijgen moet zelf dat risico dragen . Ik ken genoeg boeren die de stal niet vol hebben en graag gratis vol willen zetten Daarom vind ik dat hier maar een streep ondergezet moet worden . Die er nu nog over zijn redden het wel . En die het niet gered hebben zouden die het anders wel redden vaak ook niet

 • nita

  Wanneer gaan jullie het nou eens snappen, er is gewoonweg niets te verdelen, sterker nog er zijn al te veel fosfaatrechten uitgedeeld. Dus alles wat je nu nog uitdeelt moet je elders weghalen, en dat zijn soms kleine boertjes die al jaren niet hebben uitgebreid.
Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.