Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

Ammoniakreductie vraagt omslag melkveehouderij

Reductie van ammoniakemissie en stikstofverliezen vraagt veel meer maatregelen dan nu wordt voorgesteld.

Geen dichte vloeren op gierkelders, geen mest injecteren, minder bemesten, dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest, koeien minder eiwit voeren en geen kalk in de boxen strooien. Dat zijn enkele maatregelen die veel effectiever zijn om ammoniakemissie en stikstofverliezen te verminderen dan de huidige regels die de overheid voorschrijft.

Ammoniakemissies op 135 melkveebedrijven onderzocht

Dat concludeert Peter Vanhoof, onderzoeker en eigenaar van Expertisebureau Organic Forest op basis van onderzoek naar ammoniakemissies op 135 melkveebedrijven. Het onderzoek is gefinancierd door de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu en 10 bedrijven.

Tussen de melkveebedrijven varieerde de gemeten ammoniakemissie (met de Solvita-test) van 2,7 tot 16,2 gram ammoniak per ton mest. “Het afsluiten van mestkelders met dichte emissiearme vloeren geeft veel meer stikstofverlies dan bij traditionele roostervloeren. Want het verhoogt de ammoniakemissie bij uitrijden van de rottende mest en het geeft meer stikstofverliezen door uitspoeling naar de bodem”, zegt Vanhoof.

“Rottende mest in dichte kelders, mest in de bodem injecteren en kunstmest werken negatief op het bodemleven, waardoor gras en andere gewassen minder stikstof en andere mineralen opnemen. Kalk verhoogt de pH van mest en vermindert de oplosbaarheid van ammoniak, waardoor deze vervluchtigt”, aldus de onderzoeker.

‘Drastische verandering nodig’

“De veehouderij moet drastisch veranderen om de stikstofverliezen naar het milieu te beperken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de veehouder. Want als planten en koeien stikstof niet goed benutten, is dat ook een grote verliespost voor melkveebedrijven”, zegt Vanhoof, die aangeeft dat veehouders veranderingen moeten doorvoeren in de kringloop van mest-bodem-koe-mest.

Beperkte mestgift per keer

Bij bemesting is een beperkte mestgift (15 kuub per hectare) per keer belangrijk, net als bovengronds uitrijden, omdat injecteren het bodemleven te veel aantast. Daarnaast is voldoende ventilatie van mestkelder- en opslag nodig om rottingsbacteriën in mest te voorkomen. “Een niet te eiwitrijk en uitgebalanceerd rantsoen met voldoende energie, structuur en mineralen helpen ook om N-verliezen te beperken en het rendement van melkveehouders te verbeteren.”

Laatste reacties

 • Firma Vellenga

  Prima, doen we allemaal al

 • bartje14

  Ammoniakreductie vraagt omslag wet en regelgeving is een betere titel!

 • kleine boer

  Vreemde titel

 • Hagbrook

  De mest scheiden in dikke fractie en dunne fractie en apart opslaan dan ben je van een heleboel problemen zoals ammoniak en andere gassen af ,wel voor 80% .

 • Alco

  De wereld vergaat door alle luxe, maar voor een volkomen natuurlijk goedje is men als de dood.
  En hoe bestaat het: Het onderzoek wordt gefinancierd!

 • oeleboele

  Allemaal op naar de potstal. :)
  Ruige mest is goed voor bodemleven, weidevogels en weidebloemen.
  Alleen de uitstoot weet ik even niet.

 • wmeulemanjr1

  Er staat; minder bemesten, dierlijke mest i.p.v. kunstmest, koeien minder eiwit voeren, enz.
  Moeten van de linkse lobbyisten allemaal biologisch worden zo het lijkt, de klopjacht op de boer blijft onverminderd doorgaan, vakbladen schrijven er ook graag over zo het lijkt..

 • johan.vandegraaf

  Boerderij zit boeren lekker te pesten met zo on stuk tieft op we doen allemaal al eeuwen kringlooplandbouw !!

 • Henk.visscher

  er zit ook wel waarheid in, we kunnen wel in die richting, alleen niet zover als de schrijver graag zou willen, tenzij daat een vergoeding tegenover staat

 • J.P

  miljoenen euros verknald met dat zodebemesten, maar ja nu moet er nog iemand het lef hebben om te zeggen Stop er maar mee!

 • Drikus Dekker

  Mag je niet zeggen J.P hou het vriendelijk hier ,anders word je bericht verwijderd !!! Maar mannen geloof me jullie duure mest injecteurs kunnen binnen kort gewoon naar de oud ijzerboer,ach is er toch iemand die er iets aan over houd ... want ja wat onze buurtjes al lang doen moet hier ook weer gewoon boven gronds de mest uitrijden...geloof dat gaat er van komen !!!verders meld ik niks meer hier .IK KIEK WEL UUT 😎

 • Alco

  Nee Drikus. Met zodebemester zonder druk geeft geen insnijding en stank voor omwoners. Wel de mest zo dun mogelijk.

 • Jan K

  15 kuub mest is ook niet veel en geen kalk meer in de boxen? .Geeft kalk dan zo'n reactie met de mest?

 • kleine boer

  Wilt toch niet meer zonder bemester werken zeker met beweiden werkt het stukken beter als de ketsplaat. De hele dag regen is maar zelden en dan ist een modderbende. Wel water erbij hier zodra ik ga rije de dakgoot uitloop richting mestput word de mest mooi dun voor de 2e snee

 • Alco

  Redactie.
  Het is belangrijk voor ons om te weten wat er speelt vanuit de gehele samenleving, maar dan ook van alle zijden.
  Ik zou Rene de Jong ook weleens op het podium willen zien.
  Zijn reacties hier en op "Prikkebord" laten wel een informatief gehalte zien.

 • Henk.visscher

  Ben het helemaal met Alco eens, ontzettende scherpe en onderbouwde artikelen,laat hem.wekelijks een artikel schrijven

 • Firma Vellenga

  Ja, eens

 • veldzicht

  Hebben boeren die een nieuwe stal bouwden vele duizenden euro uitgegeven aan dichte vloeren de emissie te beperken.Nu moet er weer ventilatie zijn om te voorkomen dat rottingsbacterien in die mestputten komen.Ik kan het allemaal niet meer volgen.

 • Attie

  Geen kunstmest minder mest en toch hetzelfde gras? Dacht het niet, in de armoe belanden denk ik..

 • m.de.vries3

  Waar blijven de resulaten van het beluchten van mest ipv mixen?

 • Drikus Dekker

  Best wel leuk om al die reacties 3 keer te lezen,wat me nu op valt dat van de 20 reacties er zekers 16 keer een verhaaltje wordt getypt wat zekers niet positief is !!!! Vond ik het melden wel waard ☺👍

 • pieter

  Dit is maar een tak van de boom die hier wordt belicht.
  Zo kan je de correlatie tussen verplichte mest injectie en achter uitgang weidevogels ook als tak zien.
  Verder de ontwikkeling van methaan in een afgesloten ruimte is explosief werd wel duidelijk in Markelo.Dit is de zijtak naar veiligheid.
  Het mest drama in Makkinga in een mestsilo is wel het meest duidelijk dat niet meer regelgeving is waarbij de boer als mens nog centraal staat. Eigenlijk gewoon wanbeleid zoals dit op de voorpagina van de Leeuwarder Courant stond. Zijn de claims die deze trein nog door laat lopen zonder wissels.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.