Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Wageningen UR: koeien met stabiele melkproductie gezonder

Koeien met minder schommelingen in de melkproductie zijn gezonder, veerkrachtiger en leven langer. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR en CRV.

Op basis van productiegegevens van zo’n 200.000 koeien is vastgesteld dat er genetische verschillen zijn tussen koeien in de variabiliteit van hun melkproductie. De productie van de ene koe schommelt enorm van dag tot dag, terwijl de productie van de andere koe stabiel is. De onderzoekers leggen uit dat schommelingen in de productie iets zeggen over het vermogen van koeien om met problemen om te gaan. Bij ziekte zal de productie tijdelijk dalen. Zo’n tijdelijke productiedaling uit zich in schommelingen in de melkproductie en die zie je minder bij koeien die goed kunnen omgaan met stressfactoren.

Genetische aanleg

Koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie bleken vaak ook een genetische aanleg te hebben voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen als slepende melkziekte. Ook leefden koeien met een stabielere productie langer.

Fokken

Vanwege de genetische verschillen is het mogelijk om op minder schommelingen in de melkproductie te fokken. Vervolgonderzoek richt zich op de meerwaarde van het ‘veerkrachtkenmerk’ ten opzichte van bestaande kenmerken waar momenteel op wordt gefokt zoals uiergezondheid en levensduur.

Dagelijkse productiemetingen

Tot voor kort waren voor genetisch onderzoek enkel melkproductiemetingen beschikbaar die eens in de 3 tot 6 weken werden gedaan. Hierdoor was het niet mogelijk om te kijken naar variatie in productie van dag tot dag. Het beschikbaar komen van dagelijkse productiemetingen door melkrobots bood uitkomst.

Eén reactie

  • PieterXT

    Wageningen dacht dat dit nog niet bekend was in de praktijk? Niveau zakt hard daar.

Of registreer je om te kunnen reageren.