Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Functioneel exterieur is basis voor langere levensduur

Naarmate het exterieur van koeien beter is, nemen de levensduur, levensproductie en gezondheid toe.

Koeien met een hoge exterieurscore leven langer dan koeien met een lage score. Die stelling neemt Gerbrand van Burgsteden in. Het hoofd van Stamboek en Registratie bij CRV onderbouwt dit door het niveau van exterieurscore die vaarzen krijgen bij inschrijving te relateren aan het percentage dieren dat aan de vierde lactatie start. Uitgangspunt zijn de vaarzen ingeschreven in 2011 en 2012.

Vierde lactatie

De vaarzen met ondermaatse score voor de bovenbouwkenmerken Frame, Type, Uier en Benen laten steeds op elk onderdeel zien dat slechts zo’n 30 a 35% de vierde lactatie haalt. Van de dieren die juist hoog scoren op deze onderdelen iets meer dan 50% de vierde lactatie.

Uitgedrukt in het algemeen voorkomen haalt amper een kwart van de vaarzen met 71-74 punten de vierde lactatie. Van de vaarzen met 77 punten stijgt dat percentage al naar 42%; bij 81 punten tot 50% en van de vaarzen met het hoogste algemeen voorkomen (86-89 punten) haalt 57% de vierde lactatie.

Gezondheid en melkproductie

De positieve kanten van een hoge exterieurscore drukken ook door in gezondheid en melkproductie. Zo is het celgetal lager naarmate de exterieurscore toeneemt en neemt ook het percentage klauwaandoeningen af.

De exterieurscore kent een positief verband met de levensproductie bij afvoer.

Zo realiseren vaarzen met een score 71-74 punten gemiddeld 18.708 kilo melk levensproductie. De exterieurtop met 86-89 punten haalt een levensproductie van 37.551 kilo melk.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Een driespeen krijgt bij ons stamboek twee punten aftrek voor uier. Ik ben voorstander op vijf punten aftrek bij gekruiste achterspenen maar dat krijg ik niet voor elkaar want bijna alle showkoeien hebben dat (na het melken) en dan heb je geen showkoeien meer. Hetzelfde bij te korte spenen. Meteen flinke aftrek zodat je er zo snel mogelijk af bent (geen stiermoeders met te korte spenen).

 • hookwood

  @farmerbn Hier houdt de inspecteur daar wel degelijk rekening mee. Heb hier een inmiddels derdekalfs Charityman dochter lopen met een score voor speenlengte van 1 en een score voor achterspeenplaatsing van 8. Zou in mijn ogen een 87 punten uier moeten zijn als je niet kijkt naar speenlengte en achterspeenplaatsing. Heeft echter 82 punten gekregen voor haar uier.

 • farmerbn

  Zo'n koe is toch niet te melken? Heeft ze zeker ook nog de achterkwartieren hoger dan voor? Koeien die je niet fatsoenlijk kunt melken horen minder dan 75 punten te krijgen voor uier zodat de vader ook slecht scoort.

 • koeakker

  De indruk wordt gewekt dat fokken op exterieur de levensduur verlengt. Dat is helaas niet zo. Exterieurstieren laten het behoorlijk afweten in levensduur.

Of registreer je om te kunnen reageren.