Rundveehouderij

Nieuws laatste update:9 sep 2019

Duurzame Zuivelketen: nieuwe doelen en meer thema’s

De Duurzame Zuivelketen (DZK) stelt nieuwe doelen voor de periode tot 2030.

Een reeks doelen voor de oude streefdatum 2020 is gehaald en van de melkveehouderij wordt gevraagd verder vooruit te kijken. Ook zijn nieuwe thema’s benoemd.

Nieuwe verdienmodellen voor de boer

Een daarvan is de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor de boer, waarvoor de Taskforce Verdienvermogen al is ingesteld. Deze verdienmodellen worden geen dwingende mal, benadrukt directeur Janine Luten van ZuivelNL (nieuwe eigenaar DZK), maar een inspiratie. Wel wordt een sectordoel aan de verdienmodellen gekoppeld. In 2020 worden concretere ideeën hierover gepubliceerd.

Veiligheid op het boerenerf

Andere nieuwe thema’s zijn grondgebondenheid (doel zoals vorig jaar benoemd: 2025 volledig grondgebonden) en veiligheid op het boerenerf.

Voor de 4 al bestaande thema’s worden nieuwe doelen gesteld. Voor weidegang blijft het doel staan op 81,2%, voor antibiotica blijft gelden dat 99% van de bedrijven moet voldoen aan de norm van diergeneesmiddelenautoriteit SDa. Behandeling van zieke dieren moet mogelijk blijven.

Koemonitor per 1-1-2020 van start

Voor diergezondheid en -welzijn staat dat de Koemonitor per 1-1-2020 van start moet gaan. Inzet van biomarkers, voor de monitoring van het welzijn van de koe, is in beeld vanaf 2021. Het levensduurdoel is ook bijgesteld. De CO2-voetafdruk wordt vastgelegd in een Carbon Footprint Monitor, die alle bedrijven moeten bijhouden. Voor de ammoniakuitstoot komen er nieuwe normen, na helderheid over de wijze van meten.

Of registreer je om te kunnen reageren.