HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

BLHB wil in cassatie tegen pachtuitspraak fosfaatrechten

Een voormalig pachter moet de helft van de waarde van de fosfaatrechten van zijn pachtbedrijf vergoeden aan verpachter ASR.

Tot dat oordeel komt de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de einduitspraak van de als een proefproces aangespannen rechtszaak. Dat betekent dat de pachter € 191.565 aan ASR zal moeten betalen, oordeelt het hof. In de berekening heeft de rechtbank meteen een afroming van 10% toegepast bij het aantal fosfaatrechten van 2.365 kilo x € 180. Die € 180 was vooraf door partijen in dit proefproces afgesproken. Omdat partijen in dit proefproces hebben afgesproken dat de pachter er niet bij in zal schieten, betaalt ASR dat bedrag later terug.

BLHB teleurgesteld

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) is ontevreden en teleurgesteld over de uitspraak en overweegt in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. Volgens Hans Meijer, waarnemend voorzitter van de BLHB, zijn er voldoende argumenten om verder te procederen. Meijer: “Het hof heeft in dit individuele geval belangrijke, steekhoudende argumenten niet meegewogen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor pachters. Dit proefproces had duidelijkheid moeten bieden, maar biedt dat niet. Het lijkt erop dat het hof het systeem van het melkquotum in het fosfaatrechtenstelsel doortrekt, zonder dat hardop te zeggen. Het hof merkt fosfaatrechten aan als productierechten, terwijl het feitelijk milieurechten zijn, die behoren aan de pachter en de koeien.”

Volgens de BLHB lijkt het erop dat het hof het systeem van het melkquotum in het fosfaatrechtenstelsel doortrekt, zonder dat hardop te zeggen. - Foto: Ruud Ploeg
Volgens de BLHB lijkt het erop dat het hof het systeem van het melkquotum in het fosfaatrechtenstelsel doortrekt, zonder dat hardop te zeggen. - Foto: Ruud Ploeg

Andere tussenuitspraak

In de tussenuitspraak van 26 maart jl. heeft de Pachtkamer juist als uitgangspunt genomen dat de fosfaatrechten in principe aan de pachter toebehoren. “Er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen aan het einde van de pachtperiode. De rechten zijn niet gebonden aan, en hangen ook niet samen met grond en gebouwen”, aldus het hof.

Rechten wel naar pachter onder voorwaarden

Onder voorwaarden kunnen de fosfaatrechten wel aan de verpachter toebehoren, stelt het hof:

  • als de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor de pachter van groot belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren;
  • er tussen verpachter en pachter op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst bestond die bij het aangaan 12 jaar of langer duurt;
  • het gaat om hoevepacht, pacht van minimaal 15 hectare grond of pacht van een gebouw. Dat gebouw moet dan specifiek zijn ingericht voor de melkveehouderij en door de verpachter aan de pachter ter beschikking zijn gesteld. Daarbij zal 50% van de fosfaatrechten toegerekend worden aan de gebouwen en 50% aan de grond. Over de over te dragen fosfaatrechten moet de verpachter 50% van de marktwaarde betalen aan de pachter.

Ook de verdeling van 50% voor de gebouwen en 50% op de grond komt in de uitspraak uit de lucht vallen

Hans Meijer, waarnemend voorzitter van de BLHB

‘Grens van 15 hectare arbitrair’

Volgens de BLHB is de grens van 15 hectare arbitrair. Meijer: “De motivatie daarvoor is dat de verpachter een aanzienlijke hoeveelheid fosfaatrechten nodig heeft, als hij zelf melkveehouder wordt of de melkveehouderij wenst door te schuiven naar een derde. De onderbouwing waarom dat op 15 hectare is gesteld, is onduidelijk. Ook de verdeling van 50% voor de gebouwen en 50% op de grond komt in de uitspraak uit de lucht vallen. Hiervoor ontbreekt eveneens een onderbouwing in de uitspraak.”

Nog steeds geen duidelijkheid voor pachter

Meijer vindt het jammer dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is voor pachter. “We zagen deze procedure als een proefproces om duidelijkheid te krijgen. We hadden gehoopt op een uitspraak waarmee pachters en verpachters in de praktijk aan de slag konden. Deze uitspraak is daarin niet geslaagd, mist gezag en is op veel onderdelen onnavolgbaar en discutabel. Steekhoudende argumenten en onderbouwing van de uitspraak missen.”

De BLHB is zeer overtuigd van haar gelijk. Volgens de pachtersorganisatie moeten pachters er rekening mee houden dat het vonnis van het hof op termijn geen stand houdt. Volgens Meijer is de kans groot dat er nu vele procedures tussen verpachters en pachters zullen komen. “Wat doen we als het 17 hectare is? En wat als het eigendom en pacht naast elkaar betreft? Allemaal vragen die nu niet opgelost zijn, helaas.”

Eén reactie

  • Dirk
    Als de waardestijging van het productieRECHT gedeeld moet worden ,zou ook de waardestijging van het productieMIDDEL ,gedeeld moeten worden ,bij hoevepacht

Of registreer je om te kunnen reageren.