Rundveehouderij

Nieuws 3 reactieslaatste update:12 sep 2019

Ammoniak-uitstoot landbouw stabiel

De uitstoot van ammoniak door de landbouw is in 2017 en 2018 gestabiliseerd.

De definitieve uitstoot over 2017 is 114 kiloton. De prognose is dat dit in 2018 licht afneemt tot 113,3 kiloton. De daling wordt door emissieregistratie verklaard door het voeren van meer gras aan melkvee, een grotere melkproductie en een hoger lichaamsgewicht per koe. Hierdoor is de hoeveelheid stikstof in mest in 2017 gestegen. De krimp van de melkveestapel dempt deze groei voor een deel, aldus de onderbouwing. Landelijk ligt de emissie in 2017 op 132,4 kiloton. Het plafond ligt echter op 128 kiloton, welke dus nog altijd wordt overschreden.

Landelijke emissie stikstofoxiden

De landelijke emissie van stikstofoxiden ligt wel onder het plafond. Landelijk staat deze, volgens de prognose, op 243,9 kiloton in 2018 en een definitieve emissie van 245,9 in 2017. De landbouw was in 2017 verantwoordelijk voor 41,4 kiloton daarvan. De verwachting voor 2018 is dat dit 41,3 kiloton is. Ook deze emissie is dus stabiel. Ten opzichte van 2016 is er wel een daling, aangezien toen de uitstoot door landbouw nog voor 43,1 kiloton werd genoteerd. De daling komt door het verminderd gebruik van WKK in de tuinbouwsector.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Mevrouw van Roof en zijn deze cijfers wetenschappelijk bewezen of zijn het aannames
  Hoe komt men aan deze cijfers?

 • cornelis 22

  Inderdaad hoe weet men dat. dacht dat er de grootst mogelijke twijfel is over de meetmethoden.

 • hollandagri

  Het geslachte gewicht van koeien is niet veranderd

Of registreer je om te kunnen reageren.