HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 38 reacties

SOS Bioboeren start rechtszaak over fosfaatrechten

Tientallen biologische bedrijven zijn in financiële nood door fosfaatrechtenstelsel, zegt de stichting.

SOS Bioboeren gaat een rechtszaak aanspannen tegen de overheid in verband met het fosfaatrechtenstelsel. De biologische melkveehouders willen dat biologische boeren vrijstelling krijgen voor het stelsel, omdat ze geen gebruik maken van derogatie.

Na herhaaldelijke verzoeken vanuit de biologische sector voor vrijstelling voor het fosfaatrechtenstelsel heeft het ministerie van Landbouw SOS Bioboeren donderdag opnieuw laten weten dat ze geen vrijstelling krijgen. “Het is heel triest. Terwijl de minister zegt dat biologische boeren een warm hart toe draagt, volgt ze haar hart niet en laat ze biologische bedrijven kapot gaan met dit beleid”, zegt voorzitter Roel Oostra van SOS Bioboeren. Volgens hem zijn inmiddels tientallen biologische bedrijven in financiële nood door het fosfaatrechtenstelsel. Enkele bedrijven zijn overgenomen door de bank.

Derogatie

Oostra: “Terwijl biologische bedrijven juist de bedrijven van de toekomst zijn. We zijn extensief en grondgebonden en maken geen gebruik van derogatie. Als alle boeren in Nederland biologisch waren, hadden we geen mestoverschot, maar juist een tekort.” Oostra zegt dat de biologische boeren juist voldoen aan het toekomst van kringlooplandbouw waar Schouten voor staat, maar dat ze met haar fosfaatrechtenbeleid juist de intensieve melkveehouders beschermt.

In Brussel krijgen we gelijk

Steun van Greenpeace

SOS Bioboeren, een stichting die opkomt voor de belangen van biologische melkveehouders, gaat nu een rechtszaak aanspannen. Het benodigde geld hiervoor hebben ze bijna bij elkaar verzameld, mede door steun van Greenpeace. Oostra heeft goede hoop op de rechtszaak. “We hebben meermaals contact gehad met Brussel over deze zaak. In Brussel krijgen we gelijk. Ze zeggen dat Nederland de biologische sector mag uitzonderen van het fosfaatrechtenstelsel.”
Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend. De biologische boeren worden bijgestaan door advocaat Martijn de Winter van Van Ardenne & Crincle Le Roy Advocaten.

Laatste reacties

 • Albert Albers

  Zie geen verschil tussen een biologisch bedrijf en een gangbaar grondgebonden bedrijf, dus …….

 • Zuperboer

  Ach Albert Albers......t valt natuurlijk te proberen. Hoe zit t met de NB-beschikkingen van deze super coole bio-bedrijven of hebben ze daar ook niet goed opgePASt!

 • Zoo!! Overgenomen door de bank, dat is wat nieuws! Er zijn ook vele gangbare bedrijven in de problemen gekomen door de fosfaatrechten.
  Biologische bedrijven moeten niet meer zeuren, fosfaatrechten zijn gehalveerd en melkprijs is voor hun best dus kunnen ze net als normale bedrijven fosfaatrechten kopen!

 • 344412

  Alle mest is stront, maakt geen verschil.

 • cderuijter@live.nl

  Er voor gaan zei de advocaat, wel eerst even voorschot betalen☺️

 • Jan Huitema

  Ter verduidelijking. Bij mijn weten zegt Brussel niet dat de biologische sector vrijgesteld MOET worden voor het fosfaatrechtenstelsel. Die keuze is puur aan Nederland. Brussel eist dat de Nederlandse landbouw onder het fosfaat- en stikstofplafond moet blijven. Hoe dat gebeurt, is aan Nederland. M.a.w. de biologische sector mag vrijgesteld worden (evenals andere sectoren of groepen), maar hoeft niet.

 • Kletskoe

  Tja, geen derogatie en vrij melken. Dat wil ik ook wel. Op basis van gelijkheidsbeginsel gaat dat ook goed komen.

 • Alco

  De term: "Derogatie" moet ook weg.
  "Bemesten naar behoefte" moet het luiden.

 • Bertus Buizer

  De rechtszaak van de SOS Bioboeren maakt denk ik goede kans. Het beleid betreffende de fosfaatrechten is geen maatwerk maar oneerlijk en achterhaald generiek beleid. Het smoort bovendien de voorlopers van de ecologische landbouw - waar we in Europa massaal over naar zouden moeten omschakelen - in de kiem.
  .

 • Attie

  Dacht dat bio een volwassen sector was.., nee dus.

 • vandenbrandcv1

  bertus, gelijke monniken gelijke kappen, bovendien volgens de groenen, hebben ze ook een veel hogere prijs en daarom zou iedereen bio moeten zijn. bij betere prijzen en meer verdienste, kunnen ze toch gewoon fosfaat kopen. overgens is fosfaat een nl zaak, raar maar waar.

 • kleine boer

  bertus en de niet bio boeren die grond genoeg hebben en geen derogatie aanvragen? Hebben die problemen veroorzaakt dan? En de "gewone"boer die zijn mestafzet geregeld heeft en ook geen derogatie aanvraagt?

 • gjh

  wat een lafaards die bio boeren over de rug van ons hopen dat het niets wordt

 • ENDE902

  Ik moet zeggen, dat ik verontrust ben door het feit, dat biologische boeren zich min of meer laten gebruiken door Greenpeace.

 • kanaal

  lto heeft de extensieve bedrijven misbruikt om derogatie veilig te stellen en de kringloop afgestraft .

 • cupscham

  Bio is alleen maar een marketing strategie, alleen hebben de bioboeren dat zelf niet door die denken dat zij de wereld aan het verbeteren zijn, en daarom overal ontheffing voor kunnen krijgen. Maar ja mest blijft toch mest.

 • Maas1

  Een biologische varkenshouder of een biologische pluimveehouder moet toch ook in het bezit zijn van
  (dier) rechten om überhaupt dieren te mogen houden, ongeacht of hij grond gebonden is, verwerkt of zijn mest exporteert. Daarnaast hebben we nu eenmaal te maken met het fosfaat en stikstof plafond. Het zou toch vreemd zijn om bepaalde productie methodes voorrang te verlenen boven andere productie methodes die veel en vaak worden gestuurd door een markt gestuurde vraag.
  Bovendien zou je je af kunnen vragen of het maken van dergelijke uitzonderingen zo maar kan om andere redenen. Je gunt ieder natuurlijk het beste voor zijn bedrijf,maar ik zou me kunnen voorstellen dat hier het algemeen belang voor gaat. Dan zou je de knelgevallen regeling moeten oprekken als daar ruimte voor is.

 • farmerbn

  Martijn de Winter is winnaar.

 • gjvdtop

  Gert v.d. Top .. en nu maar hopen dat ze de rechtzaak glorieus zullen gaan WINNEN

 • gjvdtop

  .. bio is geen verzinsel of vorm maar pure noodzaak om als rentmeester deze aarde met toewijding en liefde te beheren tot eer van de Schepper en Heil van onze naaste en natuur.. het zou er zo heel anders uitzien als niet alleen economie bepalend is..

 • Attie

  Een heel goed streven gjvdtop, alleen niet te hopen dat ze het van je naaste afnemen!

 • Mfb

  Als de biologische sector door het fosfaatrechtenstelsel in de financiele problemen is geraakt dan deugt hun verdienmodel niet. Natuurlijk is het een extra kostenpost t.o.v. het buitenland maar met die dikke melkprijs moet je wel wat extra kosten kunnen hebben.
  Waar hebben ze trouwens fosfaatrechten voor nodig? Er is toch al te veel bio melk. FrieslandCampina verwerkt een deel van hun bio melk gewoon als gangbare melk omdat ze er geen markt voor hebben....

 • Bennie Stevelink

  @Gert v.d. Top, als bioboeren goede rentmeesters willen zijn moeten ze geen mest of compost uit de gangbare landbouw aanvoeren maar qua mineralenbalans zelf de broek ophouden.
  Hoeveel voedsel kunnen ze produceren als ze geen mineralen uit de gangbare landbouw aanvoeren? Als de hele wereld biologisch zou werken produceren we voor minder dan 2 miljard mensen voedsel. Van de huidige bevolking van 7 miljard moeten er dus 5 miljard “geruimd” worden. Hoe brengen we dat tot uitvoering vanuit het perspectief van uw principes?

 • Alco

  Mijn vader die oud ie geworden zei weleens.
  In de jaren voor 1930 waren we echt biologisch.
  We hadden 3 miljoen mensen in Nederland en nog was er een noodzaak om de polders droog te leggen ,want de Esch gronden waren helemaal uitgeput en wat er groeide werd opgevreten door luis e.d.

 • Bertus Buizer

  @Bennie Stevelink, De mineralenbalans van de gangbare landbouw is er slechter aan toe dan die van de biologische landbouw. In de gangbare sector worden er met de oogst vijftien of meer mineralen uit de bodem gehaald, inclusief de belangrijke minerale sporenelementen. En er worden - anders dan in de biologische landbouw - slechts een paar weer terug gestopt in de bodem, en dan nog wel in de vorm van synthetische meststoffen die het bodemleven en het milieu (door broeikasgassen) enorm schaden.

  Er worden in de gangbare landbouw bovendien veel industriële gewassen geteeld die niets of weinig met voedselproductie te maken hebben (ook suikerbieten reken ik daartoe), maar die wel de bodem uitputten.

  De grootschalige ontbossing van het Amazone regenwoud in Brazilië blijft maar doorgaan om er GMO soja te telen die via een lang milieuvervuilend transport in Rotterdam aankomt en waarmee de gangbare veehouders hun vee voeden. De biologische veehouderij onttrekt het veevoer daarentegen van eigen bedrijf of van elders uit het land of buurland.

  Daarnaast vervuilt de gangbare landbouw al decennia lang de bodem, het oppervlaktewater, drinkwaterbronnen en de lucht en is die verantwoordelijk voor residuen van chemische bestrijdingsmiddelen in het voedsel en voor de teloorgang van de biodiversiteit.

  Gangbaar is een doodlopende weg. Ze heeft bovendien al erg veel boeren financieel de das om gedaan en doet dat nu vanwege het fosfaatplafond ook bij een aantal biologische veehouders, die part nog deel hebben aan het door de gangbare landbouw gecreëerde fosfaatoverschot (verspilling van de eindige delfstof fosfaat) en die in tegenstelling van gangbare boeren geen gebruik maken van de derogatie.

  De nieuwe uitdaging voor de gehele landbouw is onder meer om de mineralenbalans op een ecologisch verantwoorde wijze weer sluitend te maken.
  Zie: https://bit.ly/2LaYefl
  .

 • Maas1

  @Bertus lees het persbericht van Nevedi over de soja!
  Enne die milieu vervuilende transporten van jou... geen olie meer uit het oosten het westen het noorden en het zuiden. Niets electric op bruinkool of wat dan ook,gewoon terug naar het neanderthaler tijdperk alles op de fiets....enne als je tijd hebt kom maar ff schoffelen.
  Weg export weg import geen transport meer...zonder transport staat alles stil!!
  Bertus als je tijd hebt komt ik graag bij jou de waterstof wagen bewonderen!
  Als je wijst prima houd er dan wel rekening mee dat er drie vingers naar je zelf gericht staan!

  https://www.nevedi.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht?newsitemid=10010787840

 • Bertus Buizer ,hier in Twente is Shell (Nam) de grootste bodemvervuiler, het loost het ongezuiverde restproduct van de oliewinning in Drente in de lege gasvelden , op enkele kilometers afstand heeft Vitens haar drinkwaterbronnen ,om nu te zeggen dat de landbouw de drinkwaterbronnen vervuilen gaat me wel even te ver,daarnaast verdient Shell miljarden maar wil geen geld investeren in deze toestand.

 • Kletskoe

  Ingewikkeld verhaal dat van de NEVEDI. Eerst zeggen ze dat ze gecertificeerde.soja gebruiken. En later zeggen ze dat scheiden van duurzaam en niet duurzaam niet lukt en dat ze dat afkopen met.certificaat.waarmee ze waarmee ze wel zorgen dat er wel een duurzame teelt is voor elke ton die ze gebruiken. Groene stroom systematiek lijkt het. Het is in ieder geval een goede stap. En hopelijk snel feitelijk duurzaam geteelde soja gebruiken want dat is makkelijker uit te leggen.

 • ruud hendriks

  Biologische landbouw is uitstekend in staat om de wereld te voeden. In Nederland denken we dat de landbouw in de hele wereld vergelijkbaar is met de Nederlandse. Dus niet. Bodemdegradatie gaat in veel gebieden heel hard, veel sneller dan in Nederland, een tij wat blijkt te keren bij omschakelen naar biologisch. Ook in Nederland gaat de bodem jaarlijks verder achteruit als gevolg van onze verschralende landbouw. Op wereldschaal gaat door moderne landbouw 30 voetbalvelden landbouwgrond per minuut verloren. De zorg om de branden in Brazilie is mede toe te rekenen aan onze sojabehoefte. En nee, het is niet alleen " restproduct" wat we gebruiken. Ik heb het gevolg van bodemverlies door de landbouw nog nooit opgenomen zien worden in de berekeningen van de gangbare productie. Wordt dat niet eens tijd, zodat er een eerlijker vergelijking gemaakt kan worden?
  Zoals Buizer aangeeft wordt met kunstmest maar een beperkt deel aangevoerd, de overige mineralen verschralen. Net als bodemleven en structuur. Het is een kwestie van tijd dat de gangbare bodem zo gaar is dat de huidige productie niet meer wordt gehaald terwijl biologische productie in de stijgende lijn zit. Verlies aan biidiversiteit en waterbergend vermogen komt daar nog eens bij.
  Zeker, biologisch is nog niet volmaakt. Zolang de mineralenstroom naar de consument niet terug kan naar de landbouw omdat het eindigt in onbruikbaar rioolslib kan geen enkel landbouwsysteem het volhouden.

 • kleine boer

  Ruud toch vreemd dat de afbrengst in een normaal jaar nog steeds toe neemt ipv afneemt .... volgens jou zou er toch niks meer groeien .... wie haalde zeg 10 jaar terug 100 ton suikerbieten en 10 -11 ton tarwe ?

 • farmerbn

  Kan bertus ons een keer een mineralenbalans sturen van een biologisch bedrijf die al jaren biologisch is? Ook de grondanalyses van 10 jaar terug en van nu? En de karkasgegevens van alle uitstootkoeien? Dank je Bertus.

 • Mfb

  Het gevaar van biologisch zit in ziekten en plagen. We hoeven de geschiedenisboeken er maar op na te lezen wat dat voor gevolgen kan hebben.
  In het belang van voedselveiligheid is het dus beter om met een minimaal gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te proberen om de groeiende wereldbevolking te voeden. En echt niet alleen in NL, dat doen we nu niet en kunnen we ook niet op deze postzegel.

 • Bertus Buizer

  @Mfb, Met de chemie afhankelijke gangbare landbouw zijn de gewassen kwetsbaarder geworden voor ziekten en plagen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de aardappel. De veredelingsbedrijven gingen - vertrouwend op de chemie - steeds meer naar opbrengsten kijken in plaats van naar ziekteresistentie. Een voorbeeld daarvan is het ras Bintje, dat uiterst gevoelig is voor de aardappelziekte, Phytophthora infestans. Maar wat heb je aan die rassen als de bodemkwaliteit achteruit gaat? Door uitputting wordt de bodem gevoeliger voor droogte en zware regenval. Die leiden tot lagere opbrengsten en zelfs wel tot misoogsten.

  In de biologische landbouw daarentegen wordt steeds meer gewerkt met robuuste weerbare rassen. Er zijn nu al 24 aardappelrassen resistent tegen de aardappelziekte. Tegelijkertijd gaat de bodemkwaliteit bij biologisch vooruit en wordt de bodem daardoor minder gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het resistente biologische aardappelras Twinner (door mijn zwager Wim te Winkel gekweekt) bijvoorbeeld haalde dit jaar in een opbrengst van 45 ton per hectare, terwijl volgens Nieuwe Oogst het Joint Research Centre (JRC) de gehele aardappelproductie in Nederland dit jaar gemiddeld slechts 41,7 ton per hectare raamt, net iets beneden het meerjarig gemiddelde, maar hoger dan vorig jaar (toen 36,6 ton per hectare).
  De vergelijking gaat hier enigszins mank, maar geeft wel een goed idee van de goede perspectieven van robuuste weerbare rassen. En van ecologische landbouw, waarin de biologische landbouw een voorbeeldfunctie heeft. De gehele landbouw kan dan ook beter zo snel mogelijk om naar ecologische landbouw.
  Zie ook: https://www.organicseeds.nl
  .

 • kleine boer

  Bertus het areaal bio is even groot om te vergelijken in tonnen aardappelen per ha?

 • JNJS

  Bertus, Alle resistentie wordt uiteindelijk doorbroken.
  Bio akkerbouw is zeer slecht voor de bodem, voor het bestrijden van onkruid is men afhankelijk van ploegen en schoffelen. Het is bekent dat (kerende) grond bewerkingen ten koste gaan van het bodemleven en organische stof.

 • Alco

  Bertus heeft oogkleppen op.

 • Bertus Buizer

  @JNJS, Resistenties kunnen doorbroken worden. Daarvoor is dan ook extra aandacht bij de biologische veredeling. Maar een goede veldresistentie helpt ook. Die kan ontstaan door een gezond bodemleven en een grotere diversiteit aan gewassen.

  Ondiepe kerende grondbewerking (tot 15 cm diepte) is minder schadelijk voor het bodemleven dan niet-kerende grondbewerking in combinatie met het spuiten van het giftige Roundup. Dat schaadt onder meer regenwormen en nuttige micro-organismen.

  In de biologische landbouw wordt overigens ook niet-kerende grondbewerking toegepast. Zonder gebruik van chemie ! En er wordt meer organische stof aangevoerd dan in de gangbare landbouw.

  Zie ook: 'De bodemkwaliteit gaat achteruit': https://bit.ly/2OQOTaV

  .

 • velskamp

  Ja er wil altijd wel iemand het braafste jongetje van de klas zijn

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.