Rundveehouderij

Nieuws

Mate van verdunning mest met water bepalen met EC-meter

Proeftuin Veenweiden en Wageningen University & Research denken met meten van elektrische geleidbaarheid van mest een goedkoop borgingssysteem te hebben gevonden waarmee boeren kunnen aantonen dat mest voldoende verdund is met water.

Aanleiding is de regel dat mest uitrijden met een sleepvoetmachine of sleufkouter met ingang van dit jaar verdund moet zijn. Dit jaar en volgend jaar is het aan de boer om aannemelijk te maken dat dit gebeurd is. Waarschijnlijk is vanaf 2021 borging vereist.

Mest moet voor 33% verdund zijn

De mest moet zeker voor 33% met water verdund zijn. Er is een borgingsystematiek in ontwikkeling die voldoet aan de wensen van NVWA/LNV, maar dat systeem kost ruwweg € 10.000. Deze werkt met 2 flowmeters, een EC-meter (meten van elektrische geleidbaarheid) en datalogging.

Proeftuin Veenweiden denkt dat gebruik van 1 EC-meter, die controleert of de verdunde mest onder een bepaalde EC-waarde blijft, ook voldoende kan zijn.

Testen met meerdere mestsoorten nodig

Centraal staat de vraag of 1 specifieke EC-waarde wel haalbaar is bij een grote variatie aan mest. Daarom zijn 29 onverdunde mestmonsters (rundveedrijfmest) onderzocht om een ijklijn te maken, en het blijkt dat met een bepaalde EC-waarde vastgesteld kan worden of mest met een derde water is verdund. Voor verdere onderbouwing zijn testen met meerdere mestsoorten nodig.

Emissiewinst in de stal

Als voldoende borging blijkt, kan de melkveehouder, afhankelijk van zijn eigen bedrijfssituatie en voorkeur, zelf bepalen waar en wanneer er water wordt toegevoegd. Dat kan extra winst opleveren, want zo kan toevoegen van water in de mestkelder, via bijvoorbeeld het sproeien van de roosters, of afvoeren van spoelwater uit de melkput ook nog leiden tot emissiewinst in de stal.

Of registreer je om te kunnen reageren.