Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

Kritiek op aanpassing mestnormen neemt toe

De kritiek op de nieuwe forfaitaire excretienormen neemt toe. Dat blijkt uit de reacties op de internetconsultatie over de mestnormen voor de veehouderij vanaf 2020. De bezwaren richten zich vooral op de onderbouwing en de gevolgen van het aanpassen van de normen voor het fosfaatrechtenstelsel.

Melkveehoudersvakbond NMV wijst erop dat aanpassing van de normen voor melkveehouders met eenzelfde melkveestapel als op referentiedatum 2 juli 2015 ertoe kan leiden dat ze nu minder dieren kunnen houden of meer fosfaatrechten nodig hebben, terwijl op het bedrijf niets veranderd is. De organisatie vindt dit ingrijpen met terugwerkende kracht op toegekende fosfaatrechten. NMV vindt dit onacceptabel en in strijd met het eigendomsrecht volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. NMV pleit voor invoering van een compensatieclausule.

Met terugwerkende kracht ingrijpen strijdig met behoorlijk bestuur

Advocatenkantoor Linssen reageert namens twee klanten op de aangepaste mestnormen. Doordat de excretietabel voor hoogproductieve koeien wordt uitgebreid, hebben de ondernemers nu voor dezelfde veestapel meer fosfaatrechten nodig dan ze op basis van de referentiedatum 2 juli 2015 hebben gekregen. Toen werd voor de hoogproductieve koeien uitgegaan van een fosfaatproductie van 49,3 kilo per koe, volgens de nieuwe tabel is dit 51,1 kilo fosfaat. Voor het betreffende bedrijf betekent het dat 30 koeien moeten worden afgevoerd. Volgens het advocatenkantoor is ingrijpen in de toegekende rechten met terugwerkende kracht verboden en is met de aanpassingen van de normen sprake van ongeoorloofde regulering van eigendom. Het ingrijpen in de normen is volgens de advocaat strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur, het motiveringsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid, het vertrouwensbeginsel en evenredigheid.

Kamermeerderheid wil 12 augustus duidelijkheid aanpassingen

Naast de kwestie over de fosfaatrechten vindt NMV dat de wijzigingen van de indeling van diercategorieën niet strookt met de kringloopvisie van landbouwminister Schouten. NMV vreest dat de melkveehouderij verder zal intensiveren en dat het afmesten van koeien minder zal gaan gebeuren, omdat hier fosfaatrechten voor nodig zijn.

NMV mist bij het voorstel een berekening wat de actualisatie van excretieforfaits betekent voor de nationale fosfaat- en stikstofproductie en de schotten tussen melk- en vleesvee. Ook lijkt het NMV verstandig om de gevolgen van de wijzigingen voor het fosfaatrechtenstelsel in beeld te brengen. De vereniging van accountants en belastingadviseurs, VLB, pleit in haar reactie voor het invoeren van een levensbestemming bij de I&R van runderen. Door in dit systeem aan te geven of het dier bestemd is voor de melk- of vleesproductie, kan duidelijker vastgesteld worden in welke diercategorie een rund thuishoort, aldus Jaap Gielen namens VLB.

Vanuit de politiek is ook kritisch gereageerd. VVD, CDA, D66, CU en SGP willen dat de minister uiterlijk maandag 12 augustus de onderbouwing voor het aanpassen van de mestnormen openbaar maakt.

Laatste reacties

 • Jalvingh

  51.1-49.3 =0.8
  30×51.1=1533
  1533÷0.8=1916.
  Op betreffende bedrijf zouden ze dus een kleine 2000 koeien melken

 • jhp

  1,8 kg

 • Henk v d Wetering

  51.1-49.3 =1.8 volgens mij

 • Voergroep Zuid

  moet zijn 53.3 kg ipv 51.1 Boerderij citeert niet volledig

 • Jalvingh

  Slordig van mij!

 • Roeleke

  Degene die er op de teldatum al boven zaten kun je dat stukje gratis rechten voor geven tot wat ze werkelijk dus hadden. b.v. 12000 kg. wat er daarna weer bij gekomen is ook rechten voor laten aanschaffen. Degene die op teldatum 8500 had en de slechte koeien heeft opgeruimd en nu 9500 heeft hebben ook per 250 kg meer flink geld aan fosfaatrechten moeten uitgeven of koeien moeten ruimen.
  Het gaat maar een een kleine groep veehouders die dit aangaat, maar het zijn denk ik wel weer de grote jongens. Het was gratis groeien. Dus veel extra melkgeld er zou dus wel een potje moeten zijn waar ze de rechten van kunnen betalen.

 • Het eerste half jaar import kalveren groeit met 10% naar 450000 kalveren
  Laten ze daar eens wat aan doen hoeveel fosfaat is dat wel niet
  waar zijn ze in Den Haag toch mee bezig

 • 344412

  We hebben er zelf om gevraagd omdat we het niet eerlijk vonden.

 • Gat

  32% fosfaat erbij rose, 21% bij melkgeiten. Nouja die getallen zijn bizarre verhoging. Onder het mom we gaan veehouderij verkleinen maaar de mestproductie niet

 • PieterXT

  En die truc van van Bakel door zelf te gaan zuivelen blijft bestaan?

 • info58

  Heb nooit gehoord dat zeugenhouders meer P nodig zijn nu de biggenproduktie verhoogd is van 23 naar 32 biggen per zeug evenals de vleeskuikenhouders de dieren afleveren op toen 1600 gram en nu op 2500 gram

 • Het eerste half jaar 50000 kalveren meer geimporteerd dan in eerste helft van 2018
  Dat is gelijk aan 10000 koeien kwa mest productie .
  wij moeten weer 15 koeien inleveren door het productie niveau.
  zoiets kan alleen in nederland
  IN DEN HAAG ZIJN ZE HELEMAAL DE WEG KWIJT.

 • desamenwerking

  uit bex berekeningen blijkt steeds dat een rundveestapel met name minder fosfaat produceert hoe kan het dan dat de norm omhoog gaat?

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.