Rundveehouderij

Nieuws 20 reacties

Geslaagd vanggewas nog niet zo gemakkelijk

Maistelers zetten grote vraagtekens bij het slagen van het vanggewas onder de omstandigheden van dit jaar.

Vanggewas na mais is dit jaar het centrale thema van de Ruwvoerronde Mais, georganiseerd door Boerderij en gehouden op het bedrijf van familie Van Rooijen in Ospel (L.). Op proefboerderij De Marke in Hengelo volgt dinsdag 3 september ook nog een bijeenkomst.

Zand- en lössgronden

Uit de eerste dag blijkt dat maistelers grote vraagtekens hebben bij het welslagen van het vanggewas dit jaar. Dat komt omdat velen er voor gekozen hebben om gelijkzaai of onderzaai toe te passen. En de omstandigheden daarvoor zijn afgelopen zomer niet ideaal geweest.

Dat er veel gelijkzaai en onderzaai heeft plaatsgevonden heeft alles te maken met de verplichting dat op zand- en lössgronden uiterlijk 1 oktober een vanggewas moet zijn gezaaid. Zonder onderzaai of gelijkzaai moet de snijmais dan uiterlijk 30 september zijn geoogst en veehouders willen niet vastzitten aan die datum.

Weersomstandigheden

John Verhoeven, van Open Teelten Wageningen UR en projectleider Grondig boeren met mais, geeft aan dat onderzaai dit jaar een uitdaging was. Wie gelijkzaai heeft uitgevoerd zag dat de mais door vrij koude omstandigheden laat op gang kwam. Voor de zwenkgrassen was de temperatuur net hoog genoeg om zich wel te ontwikkelen en dat heeft her en der tot concurrentie geleid. Bij onderzaai, net voor sluiten van het gewas, was het juist te droog en kwam het gras, vaak Italiaans of Engels raaigras, onvoldoende op. Het is de vraag of datgene wat er wel staat genoeg is om het veld snel te bedekken na de maisoogst.

Grond aandrukken

Thomas van Tetering van DLF meldt dat dit jaar duidelijk maakt dat bij onderzaai, waarbij de grond wordt losgemaakt, het zinvol is om met een rol de grond opnieuw weer aan te drukken. Dan is er contact met de ondergrond, droogt de grond minder snel af en dat draagt bij in de kieming. Deze opgedane kennis is een teken dat er nog wel aanpassingen nodig zijn in de machines om onderzaai te optimaliseren.

Lees verder onder de foto.

Arjan Lassche van KWS licht de mogelijkheden van Snelle Lente Rogge toe. - Foto: Koos Groenewold
Arjan Lassche van KWS licht de mogelijkheden van Snelle Lente Rogge toe. - Foto: Koos Groenewold

Onkruiddruk

Wie problemen heeft op gebied van onkruiddruk met grassen en grasachtigen kan gelijkzaai eigenlijk wel vergeten. De bespuitingen die er dan nodig zijn zou ook de gelijktijdig gezaaide grassen gelijk om zeep helpen. Maar ook bij onderzaai moet in de bespuitingen rekening worden gehouden met halveren of zelfs weglaten van de dosering bodemherbiciden.

Daarom zijn er ook veehouders die kiezen voor nazaai. De mais moet er dan dus wel vroeg weg zijn.

KWS meldt dat een tussenteelt van Snelle Lente Rogge dan een goede optie is. Dit wordt direct na teelt gezaaid en kan in het voorjaar rond 4,5 ton opbrengst geven met zo’n 18 % ruw eiwit. Daarvoor is in het voorjaar wel een bemesting nodig van 50 kilo stikstof per hectare. Omdat dit ten koste gaat van de bemestingsruimte loopt er nu een pilot om te onderzoeken of de stikstofgift bij deze teelt als extra gift mag worden bijgegeven zonder dat dit effect heeft op de stikstofvoorraad en mogelijke uitspoeling in het najaar.

Bemesting

De bemesting wordt ook steeds nauwkeuriger, melden CropSolutions en OCI. De ontwikkeling van nieuwe meststoffen, waarbij gebruik gemaakt wordt van onder meer gecoat ureum, zorgt voor een geleidelijk afgifte van de stikstof die beter past bij de opnamecurve van stikstof door de mais.

Als de mais dan eenmaal geoogst is wijst Bosch Beton op een goede bewaring. Een veehouder met 100 koeien heeft gemiddeld voor € 100.000 aan voederwaarde in de kuil. Een procent verlies betekent een verlies van € 1.000. Zaak dus om de verliezen te beperken de inkuilen in een sleufsilo kan daarbij de verliezen met meerdere procenten beperken.

Laatste reacties

 • Alco

  Veel weggegooid geld.

 • nvanrooij1

  Milieukundig is de oude methode direct na het hakkelen inzaaien veel beter. Nu is er zeer weinig uitgekomen en legt dus zeer weinig stikstof vast. Dus inderdaad weggegooid geld en slecht voor de stikstofvastlegging.

 • wimschaap

  ze verplichten je iets wat helemaal niet kan . het is hier van de zotte . allemaal gewoon niet meer doen . gewoon weer als we eerder deden

 • massy

  Een hoop geprul en nog niets de loonwerker is er wel goed mee.

 • Sjefo

  Stoppen met die onzin, ik begrijp sommige collega maistelers niet dat ze hier gehoor aan geven, schijnbaar zijn er organisaties die al +/- 10 jaar proeven doen met onderzaai met als resultaat eigenlijk weggegooid geld
  (Nauwelijks organische stof opbrengst , er word minder dan de helft van het perceel gezaaid ,minimaal 0,15 meter van de mais rij blijft ongezaaid, opbrengst verlies hoofdgewas, slecht verteerde maisstoppels en als het een redelijk natte zomer is geweest geen goede nabewerking mogelijk)
  En wat er nog aan zit te komen rijenbemesting hoe en wie bedenkt deze idiote onzin !
  Stop met de hetze tegen mais , mais is in combinatie met gras een wereld product .

 • veldzicht

  Al die bedenkers van die onzin hoeven het zelf niet te betalen,anders hadden ze wel anders gepraat. En zo is het met bijna alles ,het is mijn portemonnee niet.

 • farmerbn

  Het is gewoon boertje pesten en hopen dat ze omvallen zodat de N-rechten gratis naar de overheid gaan.

 • Gat

  Rijen bemesting en dan vang gewas tussen de rijtjes? Welke **** bedenkt zoiets?
  Geslaagd vang gewas? Ik wil goede mais, goede zware mais die heeft de grond wel leeg getrokken.
  Kinderachtige maatregelen om mais uit nederland weg te krijgen. Wat een zielig landje.
  Met deze reactie heb ik totaal niet op de persoon iemand beledigd. Moet ik in het vervolg zeggen: ik vind die persoon die het bedacht heeft een m ..... ?
  Immers vrijheid van meningsuiting is een recht in dit land wat ook de boerderij weet. Zeker voor dat dure abonement van jullie!
  Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

 • Kletskoe

  Wat een ellende zo'n voorschrift en wat schiet het milieu er mee op? Nul nada niets. Boertje pesten is het.

 • Kletskoe

  Het voorschrift dat we hadden was werkbaar en 100% slagingskans en dus effect

 • Vhouder

  de loonwerker machine handelaar en graszaadhandelaar allemaal blij wie betaald het de BOER vroeger zong normaal de boer is troef nou kunnen we zingen de boer da is de pispaal

 • husky

  Mais weg uit Nederland, want we moeten meer natuur, veeteelt weg uit Nederland, want zoals je al dagen kunt lezen zijn er vele grotere landen waarvan wij het vlees kunnen inportteren.

 • Jan-Zonderland

  Dat hele onderzaaien is een inspanningsverplichting, als ik het goed heb. Resultaat is dus niet belangrijk. Als je middels een factuur aan kunt tonen dat je er graszaad voor gekocht hebt en je laat de credit factuur voor datzelfde graszaad niet zien, dan is het probleem toch ook opgelost ? Of ben ik nu te creatief ?

 • drikhend

  Het is wel sterk de boer kan geen of moeilijk medewerkers krijgen . Maar bij de overheid en hun advies vrienden zitten veel mensen die veel verstand van landbouw hebben . Hoe zou dat tog kunnen en waarom gaan deze niet bij de boer werken als ze het zo goed weten . Kunnen ze dikke boterham verdienen . Het slaat allemaal veel te ver door . Groenbemester zaaien is goed . Maar dan moeten de omstandigheden ook goed zijn . Beste is na de mais of ander gewas . Dan de tijd van het jaar . Heeft geen zin omgroenbemester laat te zaaien terwijl deze daarvoor niet geschikt is . Maar ja verplichting voldaan . Boer weer wat armer en onze bestuurders kloppen zich op de borst . En de zaadhandel is omzet een welkome aanvulling . Naar mijn mening moeten we naar gewassen zoeken die in de winter maanden ook nog doorgroeien bij gewoon winterweer . Zodat er in de lente ook massa is . Laat ze daar als overheid maar naar zoeken . Ga maar op werkbezoek in heel koude streken en kijk daar maar eens wat voor planten daar in de winter groeien en of dat deze dan geschikt zouden kunnen zijn bij ons als groenbemester .Onderzaai is bij zo een massaal gewas als mais gewoon een lot uit de loterij dat zelden wint .

 • Jan K.
  Als je winter rogge inzaait als hoofdgewas voor volgend seizoen ,mag het wel in oktober. Waarom kan groenbemesting rogge dan niet ook gewoon in oktober?

 • farmerbn

  Zeg je eerst dat je winter rogge als hoofdgewas gaat zaaien en in het voorjaar zeg je dat je je vergist hebt en maai je het af.

 • WJHDKremer

  @22:51 en @farmerbn: Misschien niet overal in Nederland, maar in verschillende gebieden is mais onderdeel van een akkerbouwbouwplan. Of je hebt het in je bouwplan of je ruilt gronden met veehouders. Heel vaak wordt dan na de mais wintertarwe ingezaaid. Omdat je wintertarwe in de regel niet voor 15 oktober moet inzaaien is deze uitzondering aangevraagd en toegekend. Onderbouwing hiervoor is dat een graangewas als hoofdgewas diep wortelt. De uitzakkende stikstof door het iets later zaaien wordt later toch weer opgenomen. Dit is uit onderzoek gebleken (o.a. Delphy). Het blijkt dat wanneer graan als hoofdgewas na mais geteeld wordt de laagste stikstofuitspoeling plaats vind.
  farmerbn: jou methode zal er voor zorgen dat deze mogelijkheid weer snel van tafel wordt gehaald, en de mogelijkheid tot samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders weer bemoeilijkt wordt, misschien zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

 • info523

  Dit is een maatregel waar niemand bij wint, de boer niet en de bodem niet.
  Op de droge zandgrond heeft het er wel even gestaan maar nu niet meer, geen opbouw van organische stof en er worden geen nutriënten gebonden, van de winter kaal land want we mogen er na 1 okt niets meer aan doen, met als resultaat dat we een grote stap achterwaarts hebben gemaakt, deze maatregel is niet of onvoldoende getest in de praktijk, alleen maar door Vredepeel en De Marke, maar die beregenen als het te droog wordt (dus geen praktijk ) De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig, wanneer je hakselt voor 1 oktober mag je de groenbemesters zaaien die er nu ook voor zijn toegelaten, en na 1 oktober alleen nog de 5 granen inclu blijvend grasland, want dat je na 1 oktober in het maisland geen blijvend grasland meer mag zaaien is ook heel frustrerend, je weet in het voorjaar toch niet wat voor weer het in de herfst is en ook niet of de mais op tijd rijp is, maar om met de mais over het bedrijf bedrijfszeker te rouleren heb je gewoon meer tijd nodig. In het voorjaar grasland te vernieuwen na dat ik het vanggewas vernietigd heb is toch te gek voor woorden, het kost alles inclusief 2 sneden gras en een onkruidbespuiting extra, zijn we dan zo duurzaam bezig?

 • info523

  En mest op GPS in de rij, wat een super slechte maatregel voor de bodem, ik rijd mijn grond dicht, daarnaast verarm ik mijn grond tussen de rij met als gevolg een slechte groei van mijn onderzaai of groenbemester, de opbrengsten zijn niet meer als traditioneel en de uitspoeling van nitraat naar het grondwater is minimaal net zoveel ( 3 jaar onderzoek WUR op Vredepeel) Alleen mijn waterbergend vermogen van de grond wat het waterschap graag wil holt achteruit en ik gebruik mijn complete bovenlaag van de grond niet meer om mijn nutriënten vast te houden. De bodemvruchtbaarheid gaat met deze 2 maatregelen hard achteruit, alleen meer regels en minder resultaat, waar zijn we toch mee bezig en waar zijn de lobbyisten ( onze voormannen ) zitten er soms te weinig in de besturen die van de zandgrond komen, de maistelers op zand hebben alleen de rekening van deze regels om de derogatie van heel Nederland in de benen te houden.

 • jan4072

  Het grootste probleem in NL is dat we ministers en ambtenaren hebben die van beroep politici zijn en dus enkel verstand hebben van debateren zonder iets te zeggen. Ze hebben ook niks te zeggen want verstand van de materie waar het debat over zou moeten gaan hebben ze geen van allen; 0,0 En dat is ook gelijk mijn waardering/dunk van DenHaag; zakkenvullers.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.