HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Geen startend bedrijf: geen extra fosfaatrechten

Een melkveehouder die meer fosfaatrechten wilde omdat hij in zijn ogen een startend bedrijf is, kreeg deze week van het CBb geen gelijk.

Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden. De melkveehouder voerde aan dat hij op 4 maart 2015 een melkveebedrijf had gekocht en op 30 maart 2015 de eerste melk heeft geleverd.

Voor het bedrijf werd een nieuw relatienummer en een UBN aangevraagd. Met de aankoop van de bestaande locatie werden alle vergunningen van de vorige eigenaar overgenomen, omdat die bij het bedrijf horen.

CBb: geen startend bedrijf

De beroepsgrond dat het om een startend bedrijf gaat, deelt het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) daarom niet. Het gaat in dit geval om een melkveebedrijf dat is overgenomen.

Het bedrijf beschikte over een omgevingsvergunning voor het houden van melkvee en waar door de vorige eigenaar ook gemolken is. Met dit – onomstreden – gegeven is van het oprichten van een nieuw gestart bedrijf geen sprake, aldus het CBb.

Omgevingsvergunning niet voldoende

In de uitspraak voegt het college daaraan toe dat in de toelichting op het Besluit van 20 december 2017 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet uitdrukkelijk staat: ‘Een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend aan een andere (rechts-)persoon … is niet voldoende om aan deze voorwaarde (van een startend bedrijf, red.) te voldoen.’

De veehouder zal het moeten doen met de hem toegekende 3.891 kilo fosfaatrechten.

Laatste reacties

  • Gradje 1966

    Goede zaak iedereen moet inleveren als men aan deze smoesjes toe geeft niemand heeft recht op extra rechten anders de ingeleverde rechten terug geven deze boeren hebben ook schulden en moeten 8.3 % bruto omzet inleveren dus inkomen en dat kan niemand missen

  • naar de lust

    Ikke ikke en de rest kan stikken. Draagt elkanders lasten meneer. Gradje????

Of registreer je om te kunnen reageren.