HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

DLV: fosfaatnorm overschat fosfaatproductie melkvee

De fosfaatproductie van melkvee blijft ook in 2019 fors onder het fosfaatplafond.

De fosfaatproductie kan 6 tot 8 miljoen kilo lager uitkomen dan het huidige sectorplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat. Dat becijfert DLV-directeur Herrold Lammertink.

Volgens Lammertink is de fosfaatproductie die het CBS berekent in de afgelopen jaren duidelijk lager dan dat je zou verwachten op basis van de forfaitaire normen. In de periode 2012-2018 is de CBS-productie gemiddeld 3% lager, in 2018 is het verschil zelfs 6% volgens Lammertink.

76,6 miljoen kilo fosfaat in 2019

Op basis van verder dalende aantallen melkkoeien en jongvee komt hij voor 2019 uit op een fosfaatproductie van 76,6 miljoen kilo, ruim 8 miljoen kilo onder het plafond. Dat komt neer op ruim 140.000 koeien onder het plafond, stelt Lammertink vast.

De aanpassing van de forfaits zoals onlangs is voorgesteld is terecht volgens Lammertink. Hij noemt de verlaging van de norm voor melkkoeien (van 42,7 naar 42,4 kilo fosfaat per koe per jaar bij 8.850 kilo melk) een heel voorzichtige aanpassing. De aanpassing komt neer op 1% terwijl de gemiddelde afwijking in de afgelopen 6 jaar 3% bedraagt. De nieuwe norm had minimaal 41,4 kunnen zijn volgens de analyse.

Stikstofplafond

Lammertink verwacht dat de ‘buffer’ van 140.000 koeien niet direct terugkomt naar de sector. Hij verwijst naar het stikstofplafond dat een probleem leek te geven, en de nog altijd lopende procedures over toekenning van fosfaatrechten. Die procedures moeten dan ook zo snel mogelijk afgewikkeld worden, bepleit Lammertink. Dan vervallen de redenen om te bufferen en kan de 20% afroming bij overdracht eraf.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  Ook bij de DLV is het blijkbaar moeilijk om fosfaatrecht en fosfaatexcretie uit elkaar te houden.

 • Kelholt

  Het is gelukkig wel makkelijk om te onthouden dat LTO altijd heeft gehamerd op het (zogenaamde) belang van behoud van derogatie en dat daarom nu iedere melkveehouder, ook de melkveehouder die niet mee deed met de derogatie, met z'n kop in de strop hangt.

 • Flirt

  Zeur niet zo, je bent zelf ondernemer, handel daar naar.

 • Jos als dat verschil er is en schijnbaar moet zijn wat voor nut heeft dan de KLW?

 • Alco

  Ik verwacht nu reacties van Lambertink en ook van Verstaten op Vogelaar zijn opmerking.

 • siemenm

  Verstraten, jij suggereert dat er er verschil mag zijn tussen het fosfaatrecht en de excretie..
  De minister schrijft in haar brief nogmaals dat zij de forfortaire excretie zo dicht mogelijk bij de werkelijke excretie wil hebben.
  De fosfaatrechten zijn gekomen om te zorgen dat de produktie onder het plafond blijft en er mogen niet meer rechten zijn als het fosfaatplafond.
  Dus moet om in de buurt van het plafond te blijven moet de werkelijke excretie en de forfortaire norm gelijk zijn.
  Waar het vooral mis gaat is dat de tabel niet deugd.
  Deze is gebaseerd op het gegeven uit de 70 er jaren dat voor 1.8 liter melk 1 kg voer nodig is.
  Tegenwoordig zie bij hoogproductieve bedrijven dat de voeropname veel minder stijgt dan bovenstaand,het gevolg is dat wij steeds meer onder het fosfaatplafond blijven en dat is zonde.
  Ik ben het dus helemaal met DLV eens

 • Kelholt

  @siemenm Het fosfaatplafond is al lang niet meer de beperkende factor. LTO heeft destijds ook een stikstof plafond afgesproken. Gaan we nu tot aan het P-plafond dan gaan we door het N-plafond. En dan voert onze minister met alle liefde stikstof rechten in want ze doet alles om de derogatie te behouden.

 • j.verstraten1

  JC, de KLW was er eerder dan het fosfaatrechtenstelsel, een integrale benadering van mineralenstromen op het bedrijf. Inmiddels ook geschikt om op bedrijfsniveau emissies van broeikasgassen en ammoniak te kunnen bepalen. Dat nut is niet anders geworden. Je achterliggende vraag zal zijn: wat heeft de KLW voor zin als een veehouder zijn efficiëncy op fosfaat niet kan gebruiken om zijn fosfaatrechten maximaal te benutten. Antwoord: omdat fosfaatrechten een middel zijn, in 2015 voor gekozen, omdat dit de eerstbeperkende faktor was. We hebben echter meerdere plafonds, vandaar ook het belang van de KLW juist vanwege de integrale benadering. Die KLW word alleen maar belangrijker:Ik wil er niet aan denken dat de overheid gaat sturen op fosfaatrechten s om binnen onze stikstof- ammoniak- of CO2 ruimte te blijven.

 • Kelholt

  Je zegt het goed Jos. De KLW is een integrale BENADERING van mineralenstromen op het bedrijf. Prima geschikt dus om je eigen bedrijf de mineralenstromen in kaart te brengen. Daarna zeg je dat het ook geschikt is om emissies van broeikasgassen en ammoniak te kunnen bepalen. Dit is een wel heel gewaagde bewering tenzij je zegt dat het model feilloos is en getoetst middels metingen. Ik heb echter nog nooit betrouwbare metingen gezien van emissies van broeikasgassen en ammoniak op bedrijfsniveau, jij wel? Wat ik wel gezien heb is allemaal ingewikkelde modellen met aannames die zeer discutabel zijn.

 • j.verstraten1

  Geen enkele berekening is feilloos. Een forfaitaire berekening is ook maar een sectorgemiddelde. Dat past goed bij het gemiddelde bedrijf. Betrouwbare metingen zijn onbetaalbaar voor een individueel bedrijf. Hooguit geschikt om modellen te valideren. Maar techniek staat niet stil.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.