HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws

Overheidsgedrag uit verleden geen garantie voor toekomst

Overheidsgedrag uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Die lering moet melkveehouder Pieter Schouten uit het Groningse Rottum trekken uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Vertrouwen in overheid

Het CBb is het niet met de melkveehouder eens dat de varkensrechten die hij aankocht mogen worden omgezet in melkveefosfaatrechten. Dat de wet de mogelijkheid biedt om varkens- en pluimveerechten onder voorwaarden om te wisselen in melkveefosfaatrechten, doet daar niets aan af. Om die wettelijke mogelijkheid ook daadwerkelijk te gebruiken, zal de minister dat eerst moeten besluiten en via een algemene maatregel van bestuur.

Dat het in het verleden wel mogelijk is geweest dat dierrechten konden worden omgezet, geeft de melkveehouder geen garantie dat dat nu ook weer zou kunnen. Dat vertrouwen kon de melkveehouder niet in de overheid hebben, vindt de rechter.

Invoering fosfaatrechtenstelsel te voorzien

De melkveehouder voerde bij de rechter aan dat de invoering van het fosfaatrechtenstelsel te voorzien was. Hij heeft daarop geanticipeerd door varkensrechten aan te kopen, zodat de fosfaatproductie niet door zijn toedoen boven het nationaal fosfaatplafond zou komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.