Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

LTO-Vleesvee zet in op korte, regionale ketens

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij streeft naar de productie van betrouwbaar en duurzaam rundvlees.

Dit stelt de vakgroep in haar sectorvisie 2025. Ondanks de diversiteit van de Nederlandse vleesveebedrijven heeft de sector over het algemeen het imago van verantwoord kwaliteitsvlees. Imago, kwaliteit en een betere verbinding met de consument moeten elkaar in de toekomst nog meer versterken en zo voor een betere marktpositie van het vlees en rendement voor de vleesveehouder zorgen.

Waardeverdeling verbeteren

De waardeverdeling in de keten moet verbeterd worden, verkorte ketens zorgen voor een beter perspectief voor de vleesveehouder. Korte, lokale ketens kunnen rekenen op meer ondersteuning. Voor dat toekomstperspectief moet de communicatie richting de consument geprofessionaliseerd worden, ook worden de banden met maatschappelijke organisaties aangehaald. Vleesvee wordt sinds lange tijd ingezet bij natuurbeheer en die functie moet wel doorgang kunnen houden. Een ketenorganisatie als VleesveeNL kan hier sterk aan bijdragen omdat hier ook de vleesveestamboeken, vleesvee-integraties en Vee&Logistiek aan deelnemen.

Er wordt ingezet op regionaal voer waarbij ruwvoer voor 100% afkomstig is uit de eigen regio

Verantwoord ondernemen

De tweede pijler waar de vakgroep zich op richt, is verantwoord ondernemen. De sector moet energieneutraal worden in 2030. Er wordt ingezet op regionaal voer waarbij ruwvoer voor 100% afkomstig is uit de eigen regio en alleen nog maar gebruikgemaakt wordt van GMO-vrije producten. Dat moet in combinatie met een maximaal gebruik van restproducten uit de voedselindustrie ook leiden tot gesloten, regionale kringlopen van voer en mest. Om de kringloop te optimaliseren, wordt ook ingezet op zoveel mogelijk huisvesting op stro omdat stromest in toenemende mate een waardevol product is.

Eén reactie

  • wienbemelmans

    Ze vertellen niks nieuws dat weten we al jaren alleen de boer beurt veel te weinig. we moeten dit ,we moeten dat, maar nooit je beurt zo veel meer per kg.

Of registreer je om te kunnen reageren.