Rundveehouderij

Nieuws

Inteelt blijft punt van aandacht voor CRV

CRV reageert kritisch op een artikel over fokkerij, dat ook ingaat op inteelt in landelijke krant Trouw.

In de runderfokkerij is sprake van een zekere mate van inteelt, maar daarbij gaat het om een ‘veilige’ inteelt, die onder de FAO-norm blijft. Dit stelt fokkerij-organisatie CRV in een reactie op een artikel in Trouw, dat volgens de veeverbeteraar onjuistheden bevat. Sander de Roos, eindverantwoordelijk voor het fokprogramma van CRV, stelt dat inteeltgraad en inteelttoename met elkaar verward worden.

Inteelttoename is belangrijker

De inteeltgraad geeft aan in hoeverre de ouders aan elkaar verwant zijn. De gemiddelde inteeltgraad van de Holstein-koeien in Nederland en Vlaanderen is op dit moment rond de 5%, stelt De Roos. Belangrijker dan de inteeltgraad is de inteelttoename. Dat wil zeggen het percentage waarmee de gemiddelde inteeltgraad in een jaar stijgt. De inteelttoename van de Nederlandse koeien ligt tussen de 0,10 en 0,20 per jaar.

Inteeltdepressie

De Roos geeft aan dat inteelt gepaard gaat met inteeltdepressie. Dat wil zeggen dat dieren als gevolg van inteelt minder vitaal zijn. Uit onderzoek blijkt dat inteeltdepressie echter niet zozeer afhankelijk is van de absolute inteeltgraad, maar veel meer van het tempo waarin inteelt toeneemt, zo geeft De Roos aan. De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, hanteert een inteelttoename van maximaal 1% per generatie als een veilige grens voor de vitaliteit van een ras. Bij een generatie-interval van 4 jaar komt dat neer op een maximale toename van 0,25% per jaar. Daar zitten we binnen de Nederlandse en Vlaamse Holsteinpopulatie dus nog steeds onder.

Bloedspreiding blijft belangrijk

De Roos geeft verder aan dat in het CRV-fokprogramma bloedspreiding belangrijk blijft. “Van stieren en donoren met een beperkte verwantschap aan de Vlaams-Nederlandse koeienpopulatie accepteren we een lager genetisch niveau.”

Of registreer je om te kunnen reageren.