HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Inschaarder krijgt niet excretieforfait uitschaarder

Voor ingeschaarde koeien geldt op de peildatum 2 juli 2015 voor het toekennen van fosfaatrechten niet automatisch dat het excretieforfait moet worden toegepast, zoals dat gold voor de uitschaarder. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 10 juli jongstleden.

In een procedure over de aan hem toegekende fosfaatrechten eiste een melkveehouder dat voor de 24 bij hem op de peildatum ingeschaarde melk- en kalfkoeien het excretieforfait van 43,5 kilo zou worden toegepast, zoals dat ook van toepassing was bij de uitschaarder. RVO.nl had het excretieforfait voor de 24 dieren op 32,4 kilo gezet. De veehouder eiste ter zitting dat het fosfaatrecht zou worden verhoogd met 287,7 kilo naar 2.830 kilo.

Volgens RVO.nl is destijds besloten te kiezen voor de laagste excretieklasse bij het ingeschaarde vee, omdat de dieren droog stonden ten tijde van het inscharen. Terwijl het vee bij de uitschaarder melk leverde voor commerciële doeleinden.

Laagste excretieforfait vanwege ontbreken melkproductie

Volgens CBb bieden de Meststoffenwet en het Uitvoeringsbesluit geen aanknopingspunten waaraan de veehouder het recht op het excretieforfait van de uitschaarder kan ontlenen. Volgens CBb blijkt uit de regelgeving dat de forfaitaire productienorm per melkkoe moet worden vastgesteld door de hoeveelheid op het bedrijf geproduceerde koemelk te delen door het gemiddeld aantal gehouden melkkoeien. Op die manier is destijds ook het excretieforfait van de uitschaarder berekend, stelt CBb.

De geproduceerde hoeveelheid koemelk op het bedrijf van de inschaarder was in 2015 nagenoeg nihil, want er waren alleen de 24 ingeschaarde koeien. Daarom acht CBb het niet ontoelaatbaar dat is uitgegaan van het laagste excretieforfait van 32,4 kilo.

Laatste reacties

  • En zo blijft overheid maar stelen en korten....te pas en onpas

  • farmerbn

    Mooi voorbeeld om mee te nemen. Melker met hoge melkproductie schaart zijn droge koeien uit en heeft per uitgeschaarde droge koe 10 kg fosfaat voordeel.

  • 344412

    Terechte beslissing: excretie bij uitschaarder is hoger omdat hij zijn melkproductie door minder koeien kon delen. Ze zouden ook de droge koeien er eerst bij op kunnen tellen en dan nieuwe excretie berekenen voor totaal. Per saldo het zelfde.

  • koestal

    Er is altijd een de klos.

Of registreer je om te kunnen reageren.